Heijmans vernieuwt
Lounge 2 op Schiphol

7 mei 2014

Heijmans gaat, in opdracht van Schiphol Nederland B.V., Lounge 2 op Schiphol vernieuwen. De voorbereidingen starten nog voor deze zomer, daarna begint Heijmans met zowel bouwkundige, werktuigbouwkundige als elektrotechnische aanpassingen. Dankzij een integrale aanpak is Heijmans in staat om het werk efficiënt uit te voeren, met minimale overlast voor de reizigers. De terminal blijft tijdens de verbouwing gewoon in gebruik. De totale aanneemsom bedraagt circa € 17 miljoen.

Schiphol investeert met de vernieuwing van Lounge 2 in een comfortabel, gastvrij en soepel reisproces. De nieuwe Lounge 2 wordt dankzij het gebruik van natuurlijke materialen en een gevarieerd aanbod van winkels en andere interactieve voorzieningen, een aangenaam verblijf en beleving voor reizigers.

Voor de bouwopgave betekent dit dat hoge eisen worden gesteld aan te gebruiken materialen, detailleringen en kwaliteit van de uitvoering. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, terwijl de gebruikelijke activiteiten en faciliteiten in Lounge 2 zo veel mogelijk door lopen en bereikbaar blijven. Dit stelt hoge eisen aan de organisatie volgens het Bouw Informatie Model (BIM), en worden verschillende overlast beperkende maatregelen getroffen. De bouwplaats wordt afgeschermd met stofschotten en er wordt speciale geluidsarme apparatuur ingezet. De toelevering en opslag van bouwmaterialen vindt buiten het zicht van de passagiers plaats en loopt via een depot.

Plattegrond-Schiphol2.jpg

Lounge 2 is een belangrijk middelpunt voor de vertrekhallen A t/m E