Heijmans vernieuwt het Damrak in Amsterdam

9 september 2013

Heijmans bouwt in opdracht van de gemeente Amsterdam aan het vernieuwen van het Damrak, tussen het Centraal Station en de Dam. Dit is het dynamische en intensief gebruikte visitekaartje van de stad. Het werk is het eerste onderdeel van het project 'Rode Loper', waarbij de stad een nieuwe, aantrekkelijke entree moet krijgen die boven het tracé van de Noord/Zuidlijn loopt.

Het Damrak heeft 400.000 bezoekers per week. Veel mensen komen te voet vanaf het station, of per tram vanuit andere delen van de stad. In de toekomst komt daar de Noord/Zuidlijn bij. Op de metrohalte Centraal Station worden dagelijks zo’n 80.000 passanten verwacht. De gemeente investeert in een betere inrichting om meer ruimte te scheppen voor voetgangers en fietsers.

Om dat mogelijk te maken, gaan het Damrak en de aanliggende stegen volledig op de schop: zowel de trottoirs, rijbanen en tramsporen, als de ondergrondse infrastructuur worden aangepakt. Heijmans voert een groot deel van deze werkzaamheden uit. Het werk is complex door het zeer intensieve gebruik van het Damrak door toeristen, trams, fietsers, auto's, touringcars en vrachtwagens die de aanliggende winkels en bedrijven bevoorraden.

Kademuur

Tegelijk met deze werkzaamheden vervangt Heijmans de honderd jaar oude kademuur bij de rondvaartboten op het Damrak. Deze 160 meter lange kademuur wordt gebouwd boven de tunnel van de Noord/Zuidlijn, terwijl de rondvaartbedrijven in bedrijf blijven. De huidige constructie is te verzwakt om de extra belasting aan te kunnen die de herinrichting van het Damrak met zich meebrengt. Daarom is een goede afstemming van de werkzaamheden vereist, waarin Heijmans een belangrijke rol speelt.

De kademuur wordt naar verwachting in de zomer van 2014 opgeleverd. De herinrichting van het Damrak is eind 2014 voltooid. Heijmans kreeg de beide projecten gegund op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), waarbij veiligheid en minimale hinder voor de omgeving een grote rol speelden.