Heijmans verbreedt N35 Zwolle-Wijthmen

De N35 krijgt 2x2 rijstroken en een nieuw viaduct om doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.

26 juli 2016

Rijkswaterstaat heeft de verbreding van de N35 tussen Zwolle en Wijthmen gegund aan Heijmans. Met de verbreding naar 2x2 rijstroken en de bouw van een viaduct worden de doorstroming en verkeersveiligheid verbeterd, zodat ook in de toekomst vlot en veilig verkeer mogelijk blijft. De N35 verbindt de economische regio’s Zwolle/Kampen en Twente met elkaar en heeft een belangrijke ontsluitingsfunctie voor de regio Twente. De werkzaamheden zijn gepland in 2017 en 2018.

Het project omvat onder meer een verbreding naar 2x2 rijstroken. Ter hoogte van Wijthmen komt een nieuw tracé dat bij de Koelmansstraat weer aansluit op de bestaande weg richting Heino. De Kroesenallee wordt via een viaduct met op- en afritten op de N35 aangesloten. Het traject krijgt grotendeels geluidsarm asfalt en er worden twee nieuwe onderdoorgangen voor dassen gerealiseerd.

mirt-506-2015_tcm344-368672.jpg

Hinder beperken

Heijmans gaat de werkzaamheden uitvoeren met een beperkt aantal hinderlijke perioden voor het verkeer. Ook wordt omgevingshinder voor individuele bewoners en bedrijven nabij de N35 tijdens de uitvoering beperkt.

Rijkswaterstaat heeft Heijmans geselecteerd uit 5 gegadigde partijen als de economisch meest voordeligste inschrijver (EMVI). Heijmans scoorde overall het best op de verschillende selectiecriteria, waaronder het beperken van verkeers- en omgevingshinder. De werkzaamheden aan de N35 starten in 2017 en zijn naar verwachting voor eind 2018 afgerond.

Projectpagina N35