Heijmans verbetert de N205 bij Hoofddorp

4 juli 2016

Heijmans gaat voor de Provincie Noord-Holland de N205 (Drie Merenweg) aanpakken. Het project omvat onder andere groot onderhoud en het vervangen van armaturen voor de openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en het aanbrengen van markeringen, geleiderail en bebording. Voor het verkeer vanaf de verbindingsweg naar de afrit van het evenemententerrein aan de Paviljoenlaan komt een extra linksaf strook. Het project wordt in zeven fases uitgevoerd en heeft een contractwaarde van circa €3,5 miljoen. De werkzaamheden starten dit najaar en zijn naar verwachting in het voorjaar van 2017 afgerond.

De werkzaamheden aan de N205 zijn zo georganiseerd dat de weggebruiker en projectomgeving minimale verkeershinder en overlast ondervinden. De N205 ligt in het hart van het Haarlemmermeer en heeft een belangrijke verbindingsfunctie met o.a. de A9, de N201 en de N207.

EMVI

Heijmans is geselecteerd op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) en wist naast de prijs ook goed te scoren op het onderdeel risico- en omgevingsmanagement. Via social media en nieuwsbrieven wordt er gecommuniceerd met de directe omgeving. Door tijdig te communiceren blijft de omgeving op de hoogte. Ook informatieavonden en de inzet van een omgevingsmanager dragen daaraan bij.