Heijmans in TunnelAlliantie ProRail

Vijf aannemers voor alle onderdoorgangen in Nederland 

7 april 2015

Heijmans gaat in samenwerking met ProRail tunnels voor voetgangers en rijdend verkeer bij het spoor bouwen. Samen met vier andere partijen vormt Heijmans de TunnelAlliantie die de komende vier jaar alle onderdoorgangen in Nederland gaan bouwen.

Door te werken volgens standaard processen en vaste betrouwbare teams wil ProRail de kwaliteit en prijszekerheid voor onderdoorgangen verhogen. Heijmans heeft de raamovereenkomst binnen gehaald door in het kwaliteitsdocument duidelijk te omschrijven hoe om te gaan met de door ProRail gestelde eisen aan projecten.

Hoe werkt het?

Stel, een gemeente wil bij een kruising tussen weg- en spoorverkeer een tunnel. Omdat dit de oplossing is voor bijvoorbeeld een gevaarlijke situatie. Wat moet er dan allemaal gebeuren? Allereerst wordt er contact opgenomen met ProRail. Alle wensen en eisen worden besproken. De gemeente doet vervolgens een belangrijk deel van het studiewerk naar de tunnel en levert informatie aan ProRail. Ook de financiën moeten rond zijn. Dan wordt er door ProRail een aanbestedingsdossier gemaakt en kunnen de vijf aannemers uit de TunnelAlliantie een aanbieding doen op de opdracht.

Naast Heijmans hebben ook de Combinatie Mobilis-Hegeman, BAM Civiel, VBK Hoorn en Gebroeders De Koning het contract met ProRail gesloten.