Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie ondertekend

15 oktober 2014

Overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen gaan er samen voor zorgen dat ons stedelijk gebied in 2050 beter is ingericht tegen de gevolgen van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Deze ambitie ligt vast met het tekenen van de intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie. Heijmans werkt mee aan het klimaatbestendig en ‘waterrobuust’ maken van het stedelijk gebied. Daarom heeft Heijmans samen met 90 partijen deze intentieverklaring van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ondertekend. In totaal vertegenwoordigen de partijen 10.000 bedrijven en instellingen in Nederland. Door kennis en ervaring met elkaar te delen is een begin gemaakt om de ambitie in te vullen.

Ruimtelijke adaptatie

Ruimtelijke klimaatadaptie is een actueel en urgent onderwerp. Met het tekenen van de Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie laten Heijmans en de betrokken partijen zien dat het belangrijk is om hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Zowel op het gebied van infrastructuur, gebiedsontwikkeling als woningbouwlocaties heeft Heijmans grote invloed op de openbare ruimte. Het is belangrijk alle mogelijke kansen te benutten die klimaatbestendig bouwen bieden. Door intenties te delen, worden die kansen beter zichtbaar.

de waterbewuste stad.jpg

Heijmans werkt mee aan het klimaatbestendig en ‘waterrobuust’ maken van het stedelijk gebied

'Coalition of the willing'

Alle partijen smeden samen een ‘coalition of the willing’ als bekrachtiging van het Manifest Klimaatbestendige Stad. Het is de bedoeling dat de partijen met het ondertekenen van de intentieverklaring onderschrijven waar ze in de periode van 2015 tot 2020 invulling aan gaan geven. Met deze landelijke overeenkomst gaat Heijmans een inspanningsverplichting aan en spreekt zij de bereidheid uit te komen tot uitvoeringsafspraken. Bovendien gaat Heijmans actief op zoek naar partners om invulling te geven aan de verklaring.

Kennis delen

Om kennis en ervaring te delen is het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie opgezet. Er is onder meer een kennisportaal waar veel actuele data, methodieken en voorbeelden te vinden zijn. Overal in het land zijn mensen al bezig met het klimaatbestendig inrichten van steden en dorpen. Die ervaring is waardevol voor degenen die nog moeten beginnen. Ook staat er een team van deskundigen klaar om te helpen bij het uitvoeren van een klimaat stresstest, het formuleren van doelen en adaptatiestrategieën en het verankeren hiervan in beleid en projecten.

Heijmans is tot dusver het enige uitvoerende bouwbedrijf dat de intentieverklaring heeft ondertekend.

Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie.pdf (159,6 KB)