Heijmans tekent Grondstoffenakkoord op Building Holland

11 april 2017

Vandaag heeft Heijmans tijdens de start van Building Holland het Nationaal Grondstoffenakkoord getekend. Het akkoord bouwt voort op het kabinetsplan waarin een circulaire economie wordt bespoedigd. Er gebeurt al veel op circulair gebied, maar er is meer nodig en het kan sneller. Heijmans draagt hier aan bij door kennis en kunde te delen op het gebied van alternatieve en decentrale energiewinning, efficiënt gebruik van energie, ruimte en materiaal en optimaal comfort en beleving.

_mg_2594.jpg

Van links naar rechts: Wim de Valk, Ralf Oduber, Alma Krug en Frits Lely

Frits Lely: “Met het onderschrijven van het grondstoffenakkoord bevestigen we de verantwoordelijkheid van de bouwwereld om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. We delen onze kennis om zo bij te dragen aan een meer circulaire toekomst. De Heijmans One is hier een goed voorbeeld van. Het is een verplaatsbaar, her-inzetbaar huis voor eenpersoonshuishoudens. De One kan ingezet worden op ongebruikte stukken grond in de stad en vormt hiermee een slimme benutting van pauzelandschappen. Nu heeft de One al een hoge mate van circulariteit, maar onze ambitie is om hem Cradle to Cradle te maken. Deze kennis willen we graag delen met potentiële opdrachtgevers en onze overheid.”

Andere voorbeelden van circulair bouwen binnen Heijmans zijn onder andere Greenway LE, ZigZag Solar, Hydrea Thermpipe en SONOB. Ook staat ‘natuurinclusief’ bouwen hoog op de agenda. Zo wordt bijvoorbeeld op het project A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord het leefgebied van specifieke diergroepen vergroot door de aanleg van faunapassages en ecologische verbindingen over en naast het spoor.

Nederland circulair in 2050

In 2050 dient de Nederlandse economie volledig te draaien op herbruikbare grondstoffen. In deze transitie kunnen en willen veel partijen een rol spelen: bedrijven, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en veel meer. Heijmans heeft de kans om al in het inrichten en ontwerpen van de gebouwde omgeving haar stempel te drukken op de toekomst. We willen waarde toevoegen of creëren in plaats van onttrekken. Dat geldt niet alleen voor materialen, maar ook voor het ruimtegebruik en energie.

Heijmans staat van 11 tot en met 13 april op het Building Holland event in de Amsterdam RAI. Bezoek ons op de innovatie boulevard, hal 10 stand 22!