Heijmans sluit Windpark Wieringermeer aan op landelijk stroomnet

De combinatie Heijmans - Gebroeders Pol - Van Voskuilen realiseert in opdracht van Liander de aansluiting van Windpark Wieringermeer op het landelijk elektriciteitsnetwerk. Met de 20 kV-infrastructuur kan de netbeheerder het windpark in de nabije toekomst vernieuwen en uitbreiden tot een van de grootste windparken op het vasteland in Nederland. 

30 januari 2018

Het betreft een Design & Construct (UAV-GC 2005) contract, waarbij de combinatie onder andere verantwoordelijk is voor het ontwerp, de vergunningen, realisatie en het omgevingsmanagement. Over een tracélengte van 53 kilometer leggen de samenwerkende bouwbedrijven ongeveer 750 kilometer elektriciteitskabel aan.

Het tracé kruist meer dan honderd percelen, waardoor een goede afstemming met perceeleigenaren een belangrijke factor is. Tijdens het ontgraven en aanvullen van de kabelsleuf wordt er maar liefst 800.000 kubieke meter grond verplaatst. Op plekken waar graven niet mogelijk is, zet de combinatie - over een lengte van vier kilometer - 42 gestuurde boringen in. Het project heeft een contractwaarde van 17,5 miljoen euro, waarvan de helft voor Heijmans is.

Minder CO2-uitstoot

Liander laat het project uitvoeren om het elektriciteitsnetwerk geschikt te maken voor de uitbreiding van het bestaande Windpark Wieringermeer. Op dit moment bestaat het park uit 93 windturbines. In 2019 moeten dit er 99 zijn, die dan genoeg energie opwekken voor ruim 280.000 huishoudens (1 miljard KWh). Hiermee wordt de CO2-uitstoot met 600.000 ton per jaar verminderd (bron: windparkwieringermeer.nl).

De werkzaamheden buiten - met uitzondering van de booronderzoeken - starten medio april 2018 en de combinatie levert het project eind 2019 op.