Heijmans richt zich op fietsers in Nederland

19 maart 2015

Om in te spelen op het toenemend aantal fietsers in Nederland en het verbeteren van de bereikbaarheid van dorpen en steden, lanceren Heijmans en Forenzo vandaag de Go Light Avenue. Go Light Avenue is een duurzaam mobiliteitspakket van maatregelen om fietsen sneller, veiliger en leuker te maken, zodat mensen vaker de fiets pakken en de auto laten staan. Ook de introductie van onder andere elektrische fietsen en zogenoemde speed pedelecs heeft een rol gespeeld in het ontwikkelen van de Go Light Avenue.

"Geen enkele andere vervoerswijze weet zoveel positieve maatschappelijke impact te combineren als de fiets. Het is dan ook logisch om deze aan de basis te zetten van een duurzaam mobiliteitssysteem", stelt Kristel van Haaren innovatiemanager bij Heijmans. "Met Go Light Avenue voorzien we hierin en bieden we mogelijkheden en oplossingen voor fietsinfrastructuur en combineren we dit met een stimuleringsprogramma om mensen op de fiets te krijgen en te houden."

Nederland-fietsland-infographic.png

Fietsinfrastructuur

Voor de Go Light Avenue heeft Heijmans ontwerprichtlijnen opgesteld die gebruikt kunnen worden voor het vervangen van bestaande fietspaden en het aanleggen van snelfietsroutes. Doel daarbij is om onder andere fietsers voorrang te geven op kruisend verkeer en verkeerslichten automatisch op groen te laten springen wanneer fietsers een kruispunt passeren.

GL_background-1600.jpg

Binnen Go-Light Avenue is bijzondere aandacht voor veiligere fietspaden. Zo kunnen fietspaden worden voorzien van een ‘slingerstrook’ die fietsers meer uitwijkmogelijkheden biedt voor een onverwachtse manoeuvre. Ook het opwaarderen van fietspaden voor elektrische fietsen en zogenoemde speed pedelecs draagt bij aan veiliger fietsverkeer, evenals de door Heijmans ontwikkelde Bikescout. Dit is een nieuw systeem dat via led-indicatie in het wegdek automobilisten bij oversteekplaatsen waarschuwt voor naderende fietsers en de snelheid waarmee ze aan komen rijden.

Om fietsen aantrekkelijker te maken biedt Heijmans ook mogelijkheden aan om interactieve fietspaden in te richten net als bijvoorbeeld het Van Gogh-Roosegaarde fietspad in Nuenen; waarbij fietsers worden verrast door een ontwerp van licht en kleur, geïnspireerd op het wereldberoemde werk 'Starry Night' van Vincent van Gogh.

Stimuleren fietsgebruik

Go-Light Avenue wil (potentiële) fietsers stimuleren om de fiets vaker te gebruiken voor zowel recreatie als woon-werkverkeer en hierbij ook werkgevers en werknemers betrekken. Hiervoor heeft Forenzo het Fietsprogramma 'Thuis op de fiets' ontwikkeld, dat voorziet in hulp onderweg met thuiskomgarantie, verhaalservice bij letselschade en de mogelijkheid tot het melden van onveilige situaties. Deelnemende fietsers aan het programma kunnen ook rekenen op korting bij de aanschaf van een fiets en via aangesloten werkgevers in aanmerking komen voor een kilometervergoeding voor iedere gefietste kilometer.

fiets-app.jpg

Een speciaal ontwikkelde app biedt fietsers de mogelijkheid om fietsgebruik te stimuleren en te monitoren en binnenkort ook de optie om ‘fietsmaatjes’ te zoeken voor fietsroutes of samen te fietsen. Gemeenten en provincies kunnen de (anonieme) resultaten uit de app gebruiken om onder andere inzicht te krijgen in het aantal fietsers op een bepaalde route, snelheden en besparing van CO2. Go-Light Avenue helpt gemeenten om hun doelstellingen voor duurzaamheid, veiligheid, fietsbeleid en gezondheid te halen en te borgen.