Heijmans restaureert sluizen Fort Everdingen

24 november 2014

Heijmans gaat in opdracht van de Provincie Gelderland een aantal historische sluizen en duikers rond Fort Everdingen restaureren. De sluizen en duikers blijven hiermee behouden voor de toekomst. Bij het restaureren wordt gebruik gemaakt van authentieke materialen en technieken. De opdracht met een contractwaarde van circa €1,5 miljoen is gegund op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Het plan van Heijmans gooide hoge ogen op het gebied van planning en het risicodossier.

Fort Everdingen

Fort Everdingen is een voormalig fort dat deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een verdedigingslinie van water om West-Nederland heen. Het werd in 1842 gebouwd en moest ervoor zorgen dat vijandelijke legers niet over de Lekdijk of over de rivier door de waterlinie heen konden breken. Vanuit het fort kon het omliggende gebied onder water worden gezet met een inundatiesluis.

Op 19 november is bekend gemaakt dat Fort Everdingen in 2015 een Fortbrouwerij gaat worden. 

1280px-15442-fort_everdingen.jpg

Fort Everdingen vanuit de lucht.

Werkzaamheden

De restauratie bestaat onder andere uit het vervangen en repareren van natuursteen en metselwerk en het herstellen en gangbaar maken van stalen bewegingswerken. Daarnaast worden diverse houten brugdelen en stalen leuningen gerepareerd en vervangen.

In de planning dient Heijmans rekening te houden met andere aannemers die de geplande dijkverzwaring uitvoeren, het hoogwaterseizoen waarin niet gewerkt mag worden aan de sluizen die onderdeel uitmaken van de primaire waterkering én het broedseizoen van de heikikker. Een andere uitdaging is de logistiek en bereikbaarheid. Zo ligt de inlaatsluis bijvoorbeeld midden in de natuur aan de Lek. Deze sluis is enkel per voet of fiets bereikbaar.

IMG_0924.JPG

De verouderde inundatiesluis van Fort Everdingen.

De werkzaamheden starten deze maand en zijn in september 2015 gereed. Na de restauratie zijn de sluizen weer volledig bruikbaar.