Heijmans restaureert ‘Ravelijn op den Zoom’

25 januari 2017

In opdracht van de gemeente Bergen op Zoom gaat Heijmans het enig overgebleven ravelijn, ‘Ravelijn op den Zoom’, restaureren. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart en eind oktober moet het werk klaar zijn. Met de restauratie van het Rijksmonument is een aanneemsom van circa €1,4 miljoen gemoeid.

Werkzaamheden

Het doel van de restauratie is om het ravelijn zo veel als mogelijk terug te brengen naar de oorspronkelijke situatie. Dat betekent dat Heijmans het grondwerk van de aardewallen en de terre (binnenplaats) in het oorspronkelijke profiel gaat terugbrengen. De grond die vrijkomt bij het verlagen van de terre wordt gebruikt voor de herprofilering van de aardewallen. Verder gaat Heijmans Restauratie de buitenmuren grondig restaureren. Daarbij wordt het beschadigde metselwerk vervangen, het slechte voegwerk vernieuwd, scheuren hersteld en worden ook de rollagen aangepakt. Het derde onderdeel is de restauratie van de twee gemetselde kazematten en de galerij die vroeger gebruikt werd voor kruitopslag. Ook de oostelijk toegangspoort en de deuren naar de kazematten krijgen een opknapbeurt.

Ravelijn - drijvende brug.jpg

Meesterwerk van Van Coehoorn

Tussen 1698 en 1713 werden de vestingwerken ingrijpend gemoderniseerd door Menno van Coehoorn, één van de allerbeste Europese vestingbouwer van zijn tijd. Na opheffing als vesting in 1867 werden de vestingwerken in hoog tempo gesloopt. Alleen het Ravelijn op den Zoom uit 1702 van Van Coehoorn bleef over. De laatste grote restauratie was 85 jaar geleden in 1932.

Tot leven komen

Na de restauratie van het monument wordt het gemakkelijker voor toeristen en dagjesmensen om Ravelijn Op den Zoom mee te nemen in een looproute vanuit het historische centrum. Het is dan mogelijk om via de drijfbrug naar het ravelijn te lopen en via de kazematten op de binnenplaats uit te komen. Van daaruit kunnen mensen via de houten brug en de toegangspoort het ravelijn weer verlaten. Zo zal de vesting weer meer tot leven komen. De restauratie past bij het sterker profileren en positioneren van cultureel erfgoed in de historische binnenstad van Bergen op Zoom.