Heijmans restaureert Ceintuurbrug in Amsterdam

29 september 2014

Aannemingsbedrijf K. Dekker en Heijmans gaan in opdracht van de Gemeente Amsterdam de Ceintuurbrug (Brug 116) in Stadsdeel Zuid restaureren. De 90 jaar oude brug is onvoldoende sterk om de belasting van het huidige verkeer nog langer te kunnen dragen. De volledige restauratie van de brug en de herinrichting van de Ceintuurbaan gaat circa 1,5 jaar in beslag nemen tot en met maart 2016.

Grote renovatie

De Ceintuurbrug en de Ceintuurbaan vormen een drukke verkeersroute in Amsterdam. Vanwege het intensieve gebruik is groot onderhoud noodzakelijk. De constructie van de huidige brug wordt volledig opnieuw opgebouwd uit beton, inclusief vernieuwing van de landhoofden (de steunpunten waar de brug aan beide uiteinden op rust), een nieuw wegdek en nieuwe tramsporen. De brug wordt 3,5 meter verbreed en krijgt een andere wegindeling met vrij liggende fietspaden.

Ceintuurbrug_huidig.jpg

De Ceintuurbrug vóór de renovatie. Beeld: DIVV - Gemeente Amsterdam

Historische elementen

Heijmans Restauratiewerken is verantwoordelijk voor demontage, restauratie en herplaatsing van alle in het oog springende details, zoals smeedwerk leuningen en natuursteen elementen. Heijmans speelt tevens een rol in het nieuwe ontwerp om de historische elementen in te kunnen passen. In de uitvoering is Heijmans betrokken bij de sloop (okt/nov 2014), voorbereiding en prefab elementen (feb/mrt 2015) en herbouw (jun/jul 2015). Tijdens de werkzaamheden kunnen de trams over de brug blijven rijden.

Brug 116

Brug 116 is gebouwd in 1927. De brug is ontworpen door Piet Kramer in de stijl van de Amsterdamse school. Deze stijl is veel toegepast op bruggen in Amsterdam. Dit is duidelijk te zien aan het gebruik van bijzonder metselwerk en de toepassing van rijk versierde natuursteen elementen. Op de vier zuilen op de hoeken van de brug springen de waaiervormige dekstenen in het oog. De Ceintuurbrug is geen rijksmonument. De gemeente Amsterdam vindt de brug dermate waardevol voor de stad, dat de renovatie volgens een werkwijze gebeurt die ook bij monumentale bruggen wordt gebruikt. Heijmans is gecertificeerd om dit specifieke werk uit te mogen voeren.

Heijmans en Aannemingsbedrijf K. Dekker hebben al eerder gezamenlijk in 2013 de restauratie van de Piet Kramerbrug (Brug 400) over de Amsteldijk afgerond. De Ceintuurbrug wordt de vijfde brug die Heijmans in Amsterdam restaureert. Momenteel wordt ook de Muiderpoortbrug (brug 265) door Heijmans aangepakt.

Animatie
Animatie
Animatie Nieuwe Ceintuurbrug