Heijmans restaureert Bovenlandse Sluis in Waalwijk

12 mei 2016

De Bovenlandse Sluis in Waalwijk krijgt een grondige opknapbeurt. Heijmans gaat het Rijksmonument restaureren en onder meer voorzien van techniek om de sluisdeuren op afstand te bedienen. Wanneer het project is afgerond, voldoet de sluis weer aan de (veiligheids)eisen die worden gesteld. Waterschap Aa en Maas gunde de opdracht vanwege de manier waarop Heijmans restauratiewerk combineert met het moderniseren van de verouderde sluis in het Drongelens kanaal.

Bovenlandse-Sluis-Waalwijk-Heijmans-4.jpg

De Bovenlandse Sluis wordt gerestaureerd en onder meer voorzien van techniek om de sluisdeuren op afstand te bedienen.

Heijmans gaat het metselwerk, beton en natuurstenen onderdelen van de sluis herstellen. Ook worden schuiven en andere ijzerwerken vervangen of gerepareerd. Naast restauratie van de sluis wordt de technische installatie gemoderniseerd en voorzien van techniek die het mogelijk maakt om de sluis op afstand te besturen en controleren. Om vismigratie tussen de Bergsche Maas en het Drongelens kanaal te stimuleren, integreert Heijmans een nieuwe vissluis in de Bovenlandse Sluis.

Uitvoerig onderzoek

Voorafgaand aan de werkzaamheden verricht Heijmans uitvoerig onderzoek naar de technische staat van de sluis, evenals de gesteldheid van de kanaalbodem en -oevers in de nabijheid. De uitkomsten van het uitvoerige onderzoek worden gebruikt om samen met het waterschap het restauratieplan en het installatie- en besturingsontwerp op te stellen. De werkzaamheden worden buiten het zogenoemde stormseizoen uitgevoerd en starten april 2017 en zijn in oktober van dat jaar afgerond. Gedurende de werkzaamheden blijft de sluis in bedrijf.

Bovenlandse-Sluis-Waalwijk-Heijmans-2.jpg

De sluis is niet alleen bijzonder omdat het een Rijksmonument is, maar ook vanwege de ligging op een kruispunt van waterwegen.

Functie Bovenlandse Sluis

De Bovenlandse Sluis ligt op een kruispunt waar meerdere waterwegen samenkomen en wordt gebruikt om waterstanden op peil te houden en overstromingen binnen het beheergebied van waterschap Aa en Maas te voorkomen. Het waterschap laat de sluis restaureren en moderniseren, omdat deze in slechte staat verkeerd en niet meer voldoet aan de huidige (veiligheids)normen.

Meeste toegevoegde waarde

Voor de gunning hanteerde het waterschap de Best Value Procurement (BVP) methodiek die er op gericht is om een opdrachtnemer te selecteren die het beste in staat is risico’s te minimaliseren en het project te realiseren binnen de meeste optimale planning. Heijmans wist hier het beste op in te spelen.