Heijmans reconstrueert straten nabij Museumplein Amsterdam

2 maart 2017

Heijmans heeft opdracht gekregen voor de herinrichting van de De Lairessestraat en Cornelis Krusemanstraat in Amsterdam. Ook worden er noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan leidingen en trambanen verricht. De opdracht is door Waternet namens de gemeente Amsterdam verstrekt en heeft een waarde van ongeveer 7 miljoen euro.

De werkzaamheden vinden plaats op de De Lairessestraat, Cornelis Krusemanstraat, Emmastraat en het Valeriusplein in Amsterdam Zuid. Dat is vlakbij het drukke Museumplein en het Haarlemmermeercircuit.

Heijmans gaat onder andere straten anders inrichten en de trambaan herstellen en vernieuwen, zodat er ruimte komt voor vrijliggende fietspaden. Ook worden gas-, elektra-en drinkwaterleidingen vervangen evenals rioleringsbuizen. Waar nodig wordt ook de openbare verlichting vernieuwd.

Goed omgevingsmanagement

Vanwege de bedrijvigheid en verkeersdrukte in het gebied zal Heijmans bouwoverlast tot een minimum beperken. Hiervoor wordt onder andere geluidsreducerend materieel ingezet. De werkzaamheden zijn 1 maart jl. gestart en zullen begin 2018 gereed zijn.