Heijmans bouwt 74 woningen in Spaarndammerbuurt

Het nieuwbouwproject in Amsterdam heeft een contractwaarde van circa €32 miljoen en is goed voor 74 woningen

30 november 2016, 08:29

Heijmans heeft van de gemeente Amsterdam de ontwikkeling van een nieuwbouwproject in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam gegund gekregen. De stem van omwonenden telde voor een derde mee in de telling, de stem van deskundigen van de gemeente en Eigen Haard voor het overige deel. Direct na de bezwaartermijn start de ontwikkeling. Met de opdracht is een aanneemsom van circa € 32 miljoen gemoeid.

08-Birdseye-225-V4.jpg

Op het terrein van de voormalige Spaarndammerschool is plaats voor circa 74 woningen. Dertig procent moet bestaan uit sociale huurwoningen. Ontwerp: Korth Tielens, ML_A & DS landschapsarchitecten.

Op het terrein van de voormalige Spaarndammerschool is plaats voor circa 74 woningen. Heijmans mag het woningbouwprogramma verder uitwerken en uitvoeren. Minimaal dertig procent moet bestaan uit sociale huurwoningen. Daarnaast dienen zoveel mogelijk woningen voor middeninkomens worden gebouwd. Heijmans laat zien dat zij op zorgvuldige wijze in de binnenstedelijke context haar toegevoegde waarde kan leveren. Met input van omwonenden is een kwalitatief hoogwaardig plan gemaakt waarin zoveel mogelijk bestaande bomen op de locatie worden behouden en overlast tijdens de bouw tot een minimum wordt beperkt.