Heijmans in PPS-project Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal

17 november 2015, 07:15

Heijmans wordt betrokken bij het consortium van BESIX Group, RebelValley en TDPartners (met als belangrijke partners Martens en Van Oord en Agidens) dat door Rijkswaterstaat voorlopig is aangewezen als geselecteerde inschrijver voor het PPS-project derde kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal. Heijmans krijgt na contract close in deze publiek-private samenwerking een aandeel van een derde in de combinatie die de bouw realiseert (EPC) en neemt deel in de speciaal op te richten projectvennootschap (SPC). Ook zal Heijmans betrokken zijn bij het uitvoeren van meerjarig onderhoud. Financial close is voorzien in het eerste kwartaal 2016.

Derde kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal

Met het project wil Rijkswaterstaat ter hoogte van Nieuwegein de doorvaart op het Lekkanaal verbeteren en de wachttijden bij de Beatrixsluis voor binnenvaartschepen verkorten. Het project omvat onder andere de realisatie van een derde sluiskolk, de verbreding van het Lekkanaal en de aanleg van voorhavens en extra ligplaatsen in het kanaal. Het Lekkanaal, met daarin de Prinses Beatrixsluis, verbindt het Amsterdam-Rijnkanaal met de Lek en is een belangrijke waterweg tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam.

beatrixsluis__23jul2015.jpg

De Prinses Beatrixsluis is een rijksmonument uit 1938 en is zichtbaar in de wijde omgeving. Met de 3e kolk blijft dit historisch aangezicht behouden. Beeld: H+N+S Landschapsarchitecten.

PPS met 27 jaar onderhoud

Het project wordt uitgevoerd als Publiek Private Samenwerking (PPS) met een DBFM-contract, waarbij ontwerp, nieuwbouw, financiering en onderhoud voor een langere periode in handen van een private partij liggen.

Naar verwachting starten de werkzaamheden in september 2016. Vervolgens zijn de derde kolk van de Beatrixsluis en het verbrede Lekkanaal 2019 gereed, waarna de onderhoudsperiode van 27 jaar ingaat.

Prinses Beatrixsluis

De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland en is na 77 jaar toe aan uitbreiding. Door de aanleg van een 3e sluiskolk en de verbreding van het Lekkanaal kan de scheepvaart ook in de toekomst vlot en veilig de sluis passeren. Daarnaast komt er ruimte voor extra ligplaatsen.

Het project Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis is onderdeel van het programma Sluizen van Rijkswaterstaat. Dat bestaat uit zes projecten: keersluis Limmel, 2e kolk Eefde, 3e kolk Beatrixsluis, Zeetoegang IJmond, Zeesluis Terneuzen en de Afsluitdijk.