Ultrastil asfalt in ontwikkeling

20 januari 2014

Heijmans werkt samen met Rijkswaterstaat aan de ontwikkeling van ultrastil asfalt. Dankzij dit nieuwe asfalt moeten dure geluidsschermen, tunnelbakken en overkappingen van wegen in de toekomst overbodig worden. Doel van het traject is asfalt te ontwikkelen met een geluidsreductie van 10 decibel en een levensduur van minimaal 7 jaar.

Ultrastil asfalt kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen die dichtbij een (snel)weg wonen of werken en past in de ambitie van Heijmans om invulling te geven aan de ruimtelijke contouren van een leefbaar en duurzaam Nederland.

Heijmans is één van de vier partijen die door RWS geselecteerd zijn voor deelname aan dit programma. Het unieke project, dat vandaag officieel van start gaat, kent een internationale dimensie: naast de Nederlandse inschrijvingen (Heijmans en Dura Vermeer) wordt er ook samengewerkt met internationaal onderzoeksinstituut (SGS-Intron) een Russisch bedrijf.

114centraal lab-mw09.jpg

In het asfaltlab van Heijmans wordt het ultrastille asfalt ontwikkeld en getest

Heijmans is geselecteerd voor deelname vanwege de visie hoe het gestelde resultaat bereikt kan worden. Daarbij heeft ook het bewezen innovatief vermogen van Heijmans een rol gespeeld. Het project past naadloos in de ambitie van Heijmans om zich verder te ontwikkelen tot een kennisbedrijf meteen sterke, aanjagende rol tussen kennisinstellingen en overheden. De ontwikkeling van maakbare oplossingen op het gebied van mobiliteit wordt daarmee een belangrijke impuls gegeven.

Het streven is dat volgend jaar al proefvakken in Nederland worden aangelegd met hetzogenoemde fluisterstille asfalt. Heijmans zal de komende tijd innovatieve ideeën en nieuwe materialen ontwikkelen in het laboratorium. Daarna worden concepten op laboratoriumschaal beproefd en vervolgens in praktijkproeven getest.