Heijmans ontvangt definitieve gunning fase 1 uitbreiding A1 Apeldoorn-Azelo

De aanpak van Heijmans biedt de meeste waarde voor een reële prijs

27 juni 2018

Rijkswaterstaat heeft fase 1 van de uitbreiding van de A1 Apeldoorn–Azelo definitief gegund aan Heijmans. De opdracht omvat onder andere het ontwerpen en realiseren van de verbreding van de A1 tussen Twello en Deventer naar 2x4 rijstroken en tussen Deventer-Oost en Rijssen naar 2x3 rijstroken in beide richtingen. De opdracht (design & construct) heeft een waarde van € 127 miljoen.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft op 12 juni 2018 het tracébesluit en het saneringsbesluit vastgesteld voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Voor de realisatie van fase 1 heeft Rijkswaterstaat na een zorgvuldige procedure op 25 juni 2018 Heijmans geselecteerd uit de vijf gegadigde partijen.

Best Value aanpak

Heijmans heeft de opdracht gegund gekregen op basis van de Best Value-aanpak. Deze aanpak gaat uit van de meeste waarde voor een reële prijs. Heijmans levert haar meerwaarde in het beheersen van de belangrijkste risico’s, het minimaliseren van hinder en het maximaliseren van de bijdrage aan duurzaamheid en inpassing van het project in de omgeving. Daarmee draagt de voorgestelde aanpak bij aan een gezonde leefomgeving.

Planning

De openstelling van fase 1 is gepland in het najaar van 2020. De voorbereidingen voor de realisatie van het werk (ontwerptekeningen, vergunningen, voorbereiding) starten nu. De realisatie van de wegverbreding staat vanaf het voorjaar 2019 gepland. Komend najaar vindt naar verwachting al wel asfaltonderhoud plaats, en onderhoud en reparaties aan diverse viaducten op het gedeelte Rijssen-Azelo.

Verbeteren doorstroming

Het traject A1 Oost tussen Apeldoorn-Azelo is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen Nederland en het Noord- en Oost-Europese achterland. Het toenemende (vracht)verkeer zorgt op dit traject voor veel vertraging. Om de doorstroming te verbeteren, verbreedt Rijkswaterstaat dit traject tussen 2018 en 2028 in twee fases.

De aan Heijmans gegunde opdracht van fase 1 (in de periode 2018-2020) betreft de verbreding van circa 28 kilometer snelweg in beide richtingen. Vooruitlopend op fase 1 voerde Heijmans in 2017 de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen uit.