Heijmans ondertekent Green Deal beton

15 november 2012

Op 15 november, tijdens de Betondag in de Doelen in Rotterdam, tekent Heijmans samen met circa 20 bedrijven uit het MVO Netwerk Beton voor de eerste set van afspraken in de Green Deal Beton. Namens Heijmans zal concerndirecteur Roland de Waal de gemaakte afspraken bekrachtigen met zijn handtekening. Ook de DG van Rijkswaterstaat Hendrik Jan Dronkers ondertekent de afspraken.

Met de Green Deal Beton, ondertekend op 5 oktober 2011, hebben bedrijven in de betonketen afspraken gemaakt met de Rijksoverheid over verduurzaming van de betonketen. Het lange termijndoel is om in 2050 een honderd procent duurzame betonketen te hebben. Hoe dat doel uiteindelijk bereikt zal worden? Dat is een vraag waarop het MVO Netwerk Beton, waarvan Heijmans deel uitmaakt, in de komende jaren een duidelijk antwoord wil vinden. De deelnemende koploperbedrijven willen echter ook op korte termijn al concrete stappen zetten, op weg naar het uiteindelijke doel. ‘Concreet 1.0’ bestaat uit tien afspraken die op korte termijn haalbaar zijn, op basis van bestaande technologie.

Betondag 2012
Betondag 2012
Betondag 2012 Green Deal beton wordt concreet

Kansen in de betonketen

De betonketen omvat de winning van primaire grondstoffen (zand, grind, mergel) en secundaire grondstoffen (hoogovenslakken, poederkoolvliegas en betongranulaat), de productie van cement, betonproducten en betonmortel, bouw-, sloop- en recyclingbedrijven. Daarnaast spelen ook architecten, ingenieursbureaus, installatiebedrijven, en - niet te vergeten – opdrachtgevers en gebruikers een belangrijke rol. Bijzonder is dat Rijkswaterstaat – als grote opdrachtgever in de bouw – medeondertekenaar is van deze afspraken.

Beton kan een belangrijke bijdrage kan leveren aan een duurzamer Nederland. Samenwerking is de sleutel tot een succesvolle vergroening van de betonketen. Door gebruik te maken van elkaars kennis, is het mogelijk om bouwwerken te maken die (deels) gemaakt zijn van hergebruikte bouwelementen en bouwmaterialen die zelf ook weer herbruikbaar zijn. Het energiegebruik, CO2- en andere emissies die bij de productie van beton, kunnen verder worden beperkt met een uitgekiend ontwerp en bijpassend betonmengsel. Ook is het mogelijk om in beton warmte op te slaan en energieneutrale gebouwen neer te zetten.

MVO Netwerk Beton

Het MVO Netwerk Beton gaat in 2013 in volle vaart verder met het vergroenen van de betonketen. Innovatie op het gebied van recyclingtechnologie en nieuwe bindmiddelen bieden mogelijkheden, maar ook de in ontwikkeling zijnde Biodiversiteitsverkenner zal concrete handelingsperspectieven bieden. Belangrijk is ook om te ontdekken wat ons nog weerhoudt van een verdere verduurzaming. De overheid heeft toegezegd te helpen bij het opheffen van belemmeringen zoals knellende wet- en regelgeving.

Bij het MVO Netwerk Beton aangesloten bedrijven per 1 november 2012:

Archiview, Ballast Nedam, BAM, Beelen, Bentum Recycling Centrale, Bowie Recycling, Cemex, Cotrano BV, CRH, Heidelberg (ENCI/ Mebin), Heijmans, Heros Sluiskil, Holcim, Mourik, Orcem, Rijkswaterstaat, Strukton, Van Dalen, Van Gansewinkel Minerals, Van Nieuwpoort, Van Spijker, VBI Spanbeton en Volker Wessels.

Brancheorganisaties en kennisinstellingen:

Betonvereniging, BFBN, BRBS, Cascade, Cement en Betoncentrum, VOBN, VWN

Advies:

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Sustcon
Overheid: Green Deal Beton: Ministerie Infrastructuur en milieu