Heijmans ondertekent Green Deal GWW

Green Deal duurzame wegen, spoor en waterwegen 

18 januari 2017

Tijdens Infratech, de belangrijkste beurs voor de infrastructuur in Nederland, is de Green Deal duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Deze Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor-, grond-, water- en wegenbouw- projecten en borduurt verder voort op de Green Deal GWW uit 2013. De Green Deal is ondertekend door ruim 60 partijen uit de sector, waaronder Heijmans.

Ondertekenaars

Met de Green Deal spreken de ondertekenaars af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen, door bijvoorbeeld in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en een CO2-reductie te bewerkstelligen in 2020 van 20% t.o.v. 1990. Naast het ministerie van IenM hebben de ministeries van Economische Zaken en Wonen en Rijksdienst de deal ondertekend. Andere ondertekenaars zijn ProRail, alle provincies, de Unie van Waterschappen, gemeenten, (water) bouwbedrijven, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven, toeleveranciers voor de bouw, adviesbureaus en kennisinstellingen.

Samenwerking

Overheden, marktpartijen en kennisinstellingen uit de Grond-, Weg- en Waterbouwsector werken samen in het GWW platform. Dit platform zorgt ervoor dat relevante kennis gedeeld wordt om zo duurzaamheid in de GWW-sector naar een hoger plan te tillen.

Op het gebied van Duurzaam GWW werkt ook het Platform WOW (voor partijen in weg- en waterbeherend Nederland) mee om de verschillende partijen tot elkaar te brengen, meerwaarde te creëren en zo bij te dragen aan een betere toekomst voor Nederland. Zo heeft de Unie van Waterschappen bijvoorbeeld samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een praktische handreiking ontwikkeld voor het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW. Hiervoor is gebruik gemaakt van praktijkervaring van waterschappen, provincies en gemeenten.

Green-Deal-GWW.jpeg