Heijmans onderhoudt panden op TU Eindhoven

8 april 2016

Heijmans gaat alle panden op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bouwkundig onderhouden. Het onderhoudscontract start direct en heeft een looptijd van vijf jaar, met optie tot vijf jaar verlenging.

Heijmans gaat bij drie gebouwen (circa 58.000 m2 BVO) resultaatgericht bouwkundig onderhoud uitvoeren. Dit houdt in dat het onderhoudswerk naar eigen inzicht, binnen de gemaakte afspraken over de kwaliteitseisen, wordt ingevuld.

De overige gebouwen worden inspanningsgericht bouwkundig onderhouden (circa 215.000 m2 BVO). De werkzaamheden bestaan uit o.a. storingsonderhoud, preventief onderhoud, het opstellen van jaarplanningen, adviseren en inspecteren conform de NEN normen.

Ondernemend samenwerken

De TU/e heeft gedurende de looptijd van de overeenkomst met meerdere onderhoudspartijen voor haar gebouwen en terrein een overeenkomst ‘ondernemend samenwerken’ afgesloten. Deze samenwerking heeft als doel het vastgoed optimaal te beheren en in stand te houden en de risico’s, op basis van een vooraf bepaald niveau, gezamenlijk te dragen. Heijmans treedt toe tot deze samenwerking, waarbij verder wordt gegaan dan het uitwisselen van taken. Zo gaat Heijmans het primaire proces van de TU/e ondersteunen door de gebruikswaarde van het vastgoed te optimaliseren. Daarnaast levert Heijmans een bijdrage aan de visie op het gebied van duurzaamheid van de universiteit.