Heijmans vervangt ophaalbrug Tilburg

19 maart 2014

Heijmans gaat de markante ophaalbrug over het Wilhelminakanaal aan de Dr. Deelenlaan in Tilburg vervangen door een nieuwe brug met grotere doorvaartbreedte. Ook komen er nieuwe remmingwerken en een bedieningshuisje. De huidige brug is te smal voor het moderne scheepvaartverkeer.

Heijmans kreeg deze Design & Construct opdracht van Rijkwaterstaat (RWS) dankzij de hoge score als Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Die score behaalde Heijmans onder meer doordat het de hinder voor het land- en scheepvaartverkeer weet te minimaliseren.

Ophaalbrug.jpg

Volgens RWS zouden de fietsers, taxi's en het openbaar vervoer die de huidige brug gebruiken, zo'n 6 maanden lang een alternatieve route moeten kiezen om het Wilhelminakanaal over te steken. Heijmans beperkt deze stremming tot 3 maanden. Dat betekent een halvering van de overlastperiode. Dit is mede mogelijk door zowel de betonnen landhoofden waar de brug op rust als de stalen brug te prefabriceren. Direct na gunning start Heijmans met het ontwerp. Nog voor de jaarwisseling kan de prefabricage worden voltooid. Begin januari 2015 start de sloop en zo'n 12 weken later kan de brug weer in gebruik worden genomen. Dankzij een strakke planning leveren de sloop van de bestaande brug en de bouw van de nieuwe brug zelfs geen enkele stremming op voor de scheepvaart.

Behalve op de geringe verkeershinder, scoort Heijmans ook goed op de lage verwachte CO2-uitstoot, de kwaliteit van het omgevingsmanagement en de levenscyclusoptimalisatie. Dat laatste is een model van RWS waarmee de onderhoudskosten gedurende de levenscyclus van een kunstwerk zijn te voorspellen. RWS heeft hiervoor een eigen applicatie ontwikkeld (iKALM). Als resultaat van de goede EMVI-score komt de totale fictieve prijs van de brug bij Heijmans ruim EUR 1 mio. lager uit dan de oorspronkelijk aanneemsom (3,57 mio).