Heijmans gaat Nationaal Militair Museum bouwen

8 mei 2012

Heijmans is door de Rijksgebouwendienst definitief geselecteerd voor het project PPS Defensiemuseum Soesterberg. De opdracht omvat zowel het ontwerp, nieuwbouw, onderhoud, financiering als het facilitaire beheer van het nieuwe Nationaal Militair Museum en het museumkwartier op de voormalige militaire vliegbasis in Soesterberg. Het betreft een DBFMO contract voor een periode van 25 jaar. De integrale bouw-, installatietechnische en infrastructurele opdracht vertegenwoordigt een contractwaarde van bijna € 160 miljoen waarvan circa € 70 miljoen aan onderhoud en facilitair beheer.

Het totale projectgebied omvat 45 hectare. Centraal in het gebied zal een groot museumgebouw worden gerealiseerd. Daarnaast wordt een aantal bestaande gebouwen, waaronder enkele met een belangrijke historische waarde, herbestemd. Behalve de bouw en dienstverlening voor het museumcomplex omvat het project ook de inrichting en het onderhoud van het gehele plangebied. Het terrein zal worden opengesteld voor recreanten, ingericht als natuurgebied en aangesloten op omliggende natuur- en recreatiegebieden.

NMM_Dogfight_1200.jpg

Gunning op basis van EMVI

Heijmans heeft een integraal voorstel ontwikkeld waarbij kwaliteit voorop staat in alle onderdelen van het project. Het plan is door middel van een concurrentiegerichte dialoog met de opdrachtgever tot stand gekomen. De hoogste kwaliteit heeft op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI), geresulteerd in de beste aanbieding en daarmee heeft Heijmans deze opdracht verworven. De kwalitatieve uitgangspunten zijn terug te zien in onder meer de landschapsinrichting, architectuur, museale inrichting en het hergebruik van bestaande gebouwen. Daarnaast is er een hospitality concept ontwikkeld voor de 25 jarige exploitatieperiode. Heijmans sluit hiermee goed aan bij de wens van de klant: een meerjarig commitment om gezamenlijk het museum tot een succes te maken. Heijmans brengt voor deze opdracht kennis en kunde van de disciplines Utiliteitsbouw, Techniek en Wegen samen. De start van de bouw is voorzien in het najaar van 2012. De oplevering zal plaatsvinden in het derde kwartaal van 2014.

Partners in dit project zijn Claus en Kaan Architecten voor het stedenbouwkundig ontwerp en het ontwerp van het museumgebouw en het depot, H+N+S landschapsarchitecten voor het ontwerp van het landschap en Kossmann.dejong voor de museale inrichting. De betrokken banken voor de financiering zijn NIBC en BNG, Rebel Group is als financieel adviseur en Stibbe als juridisch adviseur verbonden aan het consortium.

Het Nationaal Militair Museum

Het ministerie van Defensie bouwt een nieuw Nationaal Militair Museum, waar de betekenis van de krijgsmacht in heden, verleden en toekomst wordt verteld aan het grote publiek. De collecties van het Militaire Luchtvaart Museum uit Soesterberg en het Legermuseum uit Delft worden in dit museum samengevoegd en tentoongesteld. Het nieuwe museumcomplex zal worden gesitueerd op het terrein van de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg. Het infocentrum van ‘Hart van Heuvelrug’ krijgt ook een plaats in het nieuwe museum.