Heijmans verbetert N516 Zaandam - Oostzaan

Betere doorstroming, minder files en goed gefaciliteerde weggebruikers

15 september 2016

Provincie Noord-Holland heeft Heijmans de opdracht verstrekt voor het ontwerpen en uitvoeren van een wegreconstructie van de N516 tussen Zaandam en Oostzaan. De N516 verbindt de Zaanstreek met Amsterdam en is via de A8 verbonden met het hoofdwegennet. De reconstructie is nodig voor verbetering van de verkeerscapaciteit en veiligheid van de N516. Het project, met een contractwaarde van €4 miljoen, start in 2017 en is naar verwachting begin 2018 afgerond.

Bij meer dan 30.000 motorvoertuigen per etmaal kan de provinciale weg de doorstroming van de voertuigen niet meer aan. Hierdoor is de weg, die bestaat uit twee gescheiden rijbanen met ieder twee rijstroken, aangemerkt als knelpunt binnen de provincie.

N516a-Zaandam-Oostzaan-Heijmans.jpg

De N516 tussen Zaandam en Oostzaan met de aansluiting op de A8.

Werkzaamheden Heijmans

Het project omvat onder andere groot onderhoud, het verbreden van kruisingen en het vervangen van openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en een duikerbrug. De duikerbrug wordt volledig vernieuwd. De opbouw van de brug vindt gefaseerd plaats zodat er minimale hinder ontstaat voor de omgeving.

Het beperken en de beleving van hinder speelde in de uitvraag ook een belangrijke rol. Heijmans dient tijdens de uitvoeringsfase 10.000 weggebruikers, die structureel gebruik maken van de N516, te binden aan het project. Om de weggebruikers te binden wordt onder andere social media ingezet. Tijdens de werkzaamheden en na afloop wil de provincie de tevredenheid van deze groep meten op criteria zoals kwaliteit, informatievoorziening over wegwerkzaamheden en de overzichtelijkheid van het wegbeeld op de N516.

Innovatieve verkeersproef

Begin deze maand is Praktijkproef Amsterdam (PPA), waar Heijmans geen onderdeel van uitmaakt, op de N516 gestart met een innovatieve verkeersproef voor een betere doorstroming. De proef met gekoppelde verkeersystemen duurt ruim drie maanden en wordt uitgevoerd op een van de drukste verkeersknelpunten in Noord-Holland.

Door verkeersdata uit de verkeerslichten, de toeritdoseer-installaties bij de snelwegen, radarsensoren en de (verwachte) brugopeningen te combineren stuurt het verkeerssysteem op drukke momenten de verkeerslichten automatisch aan en laat ze beter samenwerken waardoor het verkeer beter doorstroomt.

Projectpagina N516