10 jaar onderhoud aan Markt-Maastunnel

8 januari 2014

Op 3 januari 2014 heeft de Gemeente Maastricht de definitieve gunning bekend gemaakt van het 10-jarig onderhoud aan de tunneltechnische installaties (TTI) van de markt-maastunnel in Maastricht. Heijmans heeft deze opdracht gegund gekregen. Het gaat om een prestatiecontract op de functionaliteit van de TTI. De markt-maastunnel is geopend in 2003 en inmiddels 10 jaar oud. Bijzonder is dat er een parkeergarage naast de tunnel ligt, waarvan de in- en uitgang uitsluitend bereikbaar is via de tunnel.

De omvang van de opdracht is €3,9 miljoen. Daarvoor wordt zowel variabel als correctief onderhoud uitgevoerd. Daarnaast worden de schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd (onder meer het wassen van de wanden), een storingsdienst georganiseerd en geleverd en een onderhoudsmanagementsysteem gehanteerd en opgezet. Voor de Gemeente Maastricht is het van belang dat zij de gegevens van hun areaal goed op orde houdt en dat zij geïnformeerd wordt over de staat van haar areaal. Naast het onderhoud dienen werkzaamheden te worden uitgevoerd bij de bedienpost in het politiebureau van politie Limburg-Zuid in Maastricht. De bedienpost dient binnen het contract te verhuizen van het politiebureau te Maastricht naar het kantoor van Stadsbeheer aan de Ankerkade te Maastricht. Tijdens het verhuizen moet het videomanagement systeem worden vervangen van een analoog naar een digitaal videomanagement systeem.

Tijdens de aanbesteding heeft EMVI een grote rol gespeeld. De Gemeente Maastricht heeft gevraagd probabilistisch onderhoud (risicogestuurd onderhoud) te hanteren voor het behalen van de gevraagde prestatie. ProbO (probabilistisch onderhoud) is gericht op verbetering en gebaseerd op de Deming-circle (plan-do-check-act). Heijmans maakt eerst een plan voor onderhoudsactiviteiten, voert vervolgens het plan uit, meet de prestatie en voert verbeteringen door. Om ProbO op te starten worden de volgende stappen doorlopen: mogelijke storingen worden gekoppeld aan de betrouwbaarheid van elementen, het faalgedrag wordt uitgewerkt in verschillende analyses en daarmee wordt bepaald wat de kritische elementen zijn voor het functioneren van de tunnel. Daar wordt vervolgens het onderhoudsconcept op gebaseerd. Dit onderdeel heeft het zwaarst gewogen bij het gunnen van de opdracht. Heijmans heeft hier de hoogst mogelijke score op behaald. Andere EMVI-criteria waren gericht op kwaliteitsborging, organisatie en duurzaamheid.

De voorbereidende werkzaamheden zullen per direct starten. Heijmans wordt verantwoordelijk voor het onderhoud van de tunnel per 1 maart 2014.