Heijmans gaat kantoor Rijksoverheid 18 jaar onderhouden

17 februari 2014

Heijmans is geselecteerd voor het beheer en onderhoud van het grootste kantoor voor de rijksoverheid van Nederland. De nieuwe huisvesting van de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag is in het Wijnhavenkwartier gevestigd. Het contract voor het integrale beheer duurt ruim 18 jaar en heeft een aanneemsom van circa € 25 miljoen.

Kwaliteit bewaken

Bijzonder aan de overeenkomst is de rol voor Heijmans als kwaliteitsbewaker van de dienstverlening. Deze rol sluit aan op de vraag van de Rijksgebouwendienst naar gezamenlijk beheer en onderhoud met als doel kennis te beheersen en gezamenlijk op te trekken in de ontwikkeling van integrale beheercontracten. Heijmans heeft met dit contract momenteel een aantal percelen in drie van de in totaal vier pilots gegund gekregen en zal opgedane kennis met de Rijksgebouwendienst delen. Anders dan bij traditionele aanbestedingen schreef de Rijksgebouwendienst geen oplossingen voor, maar werd juist naar de deskundigheid van de markt gevraagd. Heijmans is hierbij als beste partij geselecteerd op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

Prestatiegericht

In het contract voor de ministeries liggen de prestaties voor beheer en onderhoud vast en is Heijmans verantwoordelijk voor de realisatie hiervan. Onderdeel van deze prestaties is de garantie een optimale gebruikerskwaliteit te leveren. Om dit te bereiken zet Heijmans een digitaal driedimensionaal gebouwmodel op waarin alle gegevens ten behoeve van het ontwerp-, bouw- en beheerproces worden geïntegreerd. Zo wordt kwaliteitsbewaking, voortgang en verbetering van het onderhoud en beheer bijeen gebracht en ontstaat een sturingmodel voor alle betrokken partners.

Op het moment is dit overheidskantoor de grootste van Nederland. Het totaal bruto vloeroppervlak (BVO) bedraagt ruim 131.000 m2 en de torens zijn 146 meter hoog. De werkzaamheden voor Heijmans starten eind februari al en lopen tot begin december 2032. Heijmans transformeert en realiseert ook de voormalige huisvesting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierin komen 170 appartementen, 224 parkeerplaatsen, circa 1.300 m2 commerciële ruimte en wordt nog eens ruim 13.000 m2 voor de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden gerealiseerd.