Skip to content
algemeen-silhouette.jpg

Heijmans en Sweco starten verkeersmanagementproject met Enschede en Almelo

27 november 2019, 00:00

Heijmans en ingenieursbureau Sweco gaan het verkeersmanagement uitvoeren voor de gemeenten Enschede en Almelo. Met dit project willen beide gemeenten de verkeersdoorstroming verbeteren.

Enschede en Almelo willen dat de verkeersdoorstroming door hun gemeenten zo effectief mogelijk is en bijdraagt aan het creëren van een veilige en gezonde leefomgeving. Om de ambitie te realiseren, is aan Heijmans en Sweco de opdracht gegund om het verkeersmanagement in de twee gemeenten uit te voeren voor een termijn van vijf jaar met optie tot verlenging.

Doorstroming als een service (DaeS)

DaeS houdt in dat er een samenwerking gestart wordt tussen Almelo, Enschede, Heijmans en Sweco. In deze samenwerking zijn Heijmans en Sweco verantwoordelijk om het gewenste verkeersdoorstromingsbeleid van de gemeenten om te zetten in daadwerkelijke prestatie op straat. Hiervoor stemmen Heijmans en Sweco op voorhand af wat de gewenste prestatie is en het beschikbare budget.

Heijmans en Sweco bepalen vervolgens zelf met welke technieken de doorstroming behaald kan worden, bijvoorbeeld door slimme verkeerslichten te plaatsen. Het enige dat uitgesloten is, zijn veranderingen aan de daadwerkelijke wegen. Dit blijft de verantwoordelijkheid van Enschede en Almelo.

Begin 2020 zal de eerste prestatiemeting plaatsvinden om zo het proces van sturen op resultaat af te trappen.

Neem contact met ons op