Impuls voor Den Haag Zuidwest

De buurten Zichten, Dreven en De Gaarden worden geherstructureerd en vernieuwd

18 december 2018, 07:24

Heijmans en woningcorporatie Staedion sloten een overeenkomst om samen met de gemeente Den Haag een stedenbouwkundige visie te maken voor Den Haag Zuidwest. Hierin is opgenomen de buurten Zichten, Dreven en De Gaarden te herstructureren en te vernieuwen. Eerder dit jaar maakten Den Haag en Staedion al bekend een impuls aan deze drie buurten te willen geven als onderdeel van de herstructurering van Den Haag Zuidwest.

De samenwerking houdt onder meer in dat Heijmans haar kennis en expertise op het gebied van gebieds- en projectontwikkeling inzet bij de voorgenomen vernieuwing van de buurten.

Ondertekening Staedion Heijmans Den Haag Zuidwest.jpg

Divers en toekomstbestendig

Partijen willen investeren in de buurten om deze meer divers, klimaat- en toekomstbestendig te maken en beter te verbinden met de stad. Bij het vernieuwen wordt ook in belangrijke mate aandacht besteed aan de sociale samenhang.

Voor de komende tien jaar wordt het woningaanbod fors uitgebreid, waarbij het huidige aantal van circa 1.200 sociale huurwoningen minimaal gelijk zal blijven en ingezet wordt op het toevoegen van minimaal 3.000 koop- en vrije sector huurwoningen. Naast het verbeteren van de woningvoorraad is er in de plannen ook aandacht voor herinrichting van de openbare ruimte en uitbreiding van onderwijs- en andere maatschappelijke, culturele en commerciële voorzieningen.

Inzetten op leefbaarheid en gezonde leefomgeving

Met haar projecten draagt Heijmans bij aan het creëren van groene, gezonde en leefbare wijken en buurten. De samenwerking met Staedion voor herstructurering van de buurten in Den Haag Zuidwest sluit daar op aan.

Al eerder was Heijmans betrokken bij transformaties van binnenstedelijke gebieden, zoals Kooiplein Leiden en Katendrecht Rotterdam. Samen werken Staedion en Heijmans op deze wijze al aan de transformatie van het Energiekwartier in Den Haag.

Download het volledige persbericht