Voor Stadgenoot 190 huurwoningen Oostenburg Amsterdam

Naar verwachting start de bouw in het tweede kwartaal van 2021

12 maart 2020, 07:25

Heijmans en woningcorporatie Stadgenoot hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het realiseren van huurwoningen op Oostenburg in Amsterdam. Het gaat om 160 studio-woningen voor jongeren en 30 sociale huurwoningen voor ouderen. Het project heeft een waarde van meer dan € 20 miljoen.

Met het project creëert Stadgenoot extra woonruimte en een gezonde woon- en leefomgeving voor uiteenlopende doelgroepen aan de oostzijde van het centrum in Amsterdam. Beide partijen werken het project samen verder uit in de komende maanden. In het project wordt ruimschoots rekening gehouden met groenbeplanting en inrichting van gezamenlijke buitenruimtes. Naar verwachting start de bouw van de 190 woningen in het tweede kwartaal van 2021.

Al eerder sloten Heijmans en Stadgenoot een overeenkomst voor het realiseren van 151 huurwoningen op Oostenburg. De oplevering van die woningen is voorzien voor eind 2020.