Heijmans en provincie Noord Holland sluiten overeenkomst Wilhelminasluis Zaandam

Naar verwachting worden de werkzaamheden in februari 2019 hervat

31 oktober 2018

Heijmans en Provincie Noord-Holland hebben een intentieovereenkomst gesloten voor het gezamenlijk afbouwen van de Wilhelminasluis in Zaandam. Partijen hebben nadere afspraken gemaakt over de verdere planning en uitvoering van het project. Naar verwachting worden de werkzaamheden aan de sluis in februari 2019 hervat. Het project is dan eind 2020 afgerond.

Over de technische uitvoering en planning van het project ontstond in 2014 verschil van inzicht. Nadat onderlinge gesprekken over onder meer ontwerp, voortgang en de bijbehorende kosten niet tot het gewenste resultaat leidden, werd besloten de kwestie voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Met deze intentieovereenkomst geven partijen invulling aan de einduitspraak die de Raad deed op 20 juni jongstleden.

De eerder door Heijmans gecommuniceerde voorziening (halfjaarcijfers 2018) blijft toereikend om het project verder af te ronden.