Heijmans en partners bereiken financial close A9 Gaasperdammerweg

14 november 2014, 07:30

IXAS Zuid-Oost B.V., een special purpose company (SPC) van Ballast Nedam, Fluor, Heijmans Capital (een joint venture van Heijmans en 3i Infrastructure) en 3i Infrastructure, heeft Financial Close bereikt voor het publiek-private samenwerking (pps) project A9 Gaasperdammerweg. Het project omvat zowel het ontwerp, de realisatie, het beheer en onderhoud als de financiering van de bestaande en nieuwe infrastructuur op de A9 tussen Diemen en Holendrecht.

Met deze mijlpaal is de benodigde financiering voor het project zeker gesteld. De financiering bestaat uit een deel vreemd vermogen en een deel eigen vermogen. Het vreemd vermogen, van € 140 miljoen euro kortlopende lening en de helft van circa € 410 miljoen langlopende lening, is beschikbaar gesteld door BNG Bank, DZ BANK, ING, KBC, SMBC en Société Générale. De Europese Investeringsbank heeft de andere helft van de langlopende lening beschikbaar gesteld. Het eigen vermogen wordt ingebracht door de vier aandeelhouders van IXAS Zuid-Oost, elk met een gelijk aandeel.

A9 Gaasperdammerweg
A9 Gaasperdammerweg
A9 Gaasperdammerweg in vogelvlucht

Het project omvat alle uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot de reconstructie en uitbreiding van de A9 tussen de knooppunten Holendrecht - Diemen in de regio Amsterdam, waaronder de brug over de Gaasp en de tussenliggende kruisende infrastructuur op de snelweg A9 Gaasperdammerweg en de aanleg van een ongeveer drie kilometer lange landtunnel. De werkzaamheden beginnen na de zomer van 2015 en de tunnel is in 2020 beschikbaar voor verkeer.

De opdracht heeft een totale nominale projectomvang van circa € 700 miljoen, inclusief 20 jaar beheer en onderhoud na beschikbaar komen van de nieuwe infrastructuur. Ballast Nedam, Fluor en Heijmans participeren samen met een aandeel van een derde per partij in de realisatie- en exploitatiefase. Het contract met Rijkswaterstaat is in september 2014 ondertekend.

Het project A9 Gaasperdammerweg is het derde traject van de weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere (SAA). Extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot met een circa 3 kilometer lange tunnel voor schonere lucht en minder geluid.

Bezoekerscentrum