Heijmans en ILT ondertekenen toezichtconvenant

26 juni 2015

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Heijmans hebben op 26 juni een toezichtconvenant ondertekend. Dit is het eerste convenant met een groot bouwbedrijf dat tevens is gericht op drie domeinen van de ILT: domein Rail- en Weg, domein Afval, Industrie en Bedrijven en domein Wonen, Water en Producten.

In maart 2014 hebben Heijmans en ILT hun handtekeningen gezet onder een intentieverklaring die nu is omgezet in een convenant. In dit toezichtconvenant is afgesproken dat Heijmans systematisch de naleving van de essentiële wet- en regelgeving borgt waar de ILT toezichthouder voor is. Het gaat onder andere om de transportwetgeving, besluit bodemkwaliteit en wetgeving met betrekking tot asfalt en afval. De ILT heeft geconstateerd dat Heijmans een cultuur en een structuur heeft die gericht is op veiligheid en de naleving van de wet- en regelgeving in alle lagen van de organisatie. Gedurende de looptijd van het convenant toetst de ILT met 'reality checks' of de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

002IL&T Heijmans 2015-1600.jpg

CEO Bert van der Els (rechts) ondertekent namens Heijmans het convenant.

De ILT wil met het afsluiten van convenanten organisaties stimuleren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen om de naleving van wet- en regelgeving te bevorderen. Hierdoor kan de ILT zich meer richten op organisaties en instanties die de naleving van wet- en regelgeving onvoldoende geborgd hebben. CEO Bert van der Els ondertekent namens Heijmans: ‘We zien het convenant als een erkenning voor het feit dat Heijmans zich proactief inzet om goed te presteren op dit gebied.’

De looptijd van het convenant is twee jaar en kan na wederzijdse instemming worden verlengd.