Heijmans en Dutch Data Center Association zetten in op verbeteren en vernieuwen

Nieuwe gebiedsgerichte concepten voor datacenters

12 juli 2018

Voor Heijmans biedt de groei van de datacentersector kansen. Om dit groeiproces verantwoord te laten verlopen, wordt de schaarste op de woning- en energiemarkt in de aanpak meegenomen. Zo ontstaat voor Heijmans de kans om alles wat het bedrijf in huis heeft, te bundelen in nieuwe gebiedsgerichte concepten voor datacenters. 

Een exponentiële groei van sectoren leidt altijd tot uitdagingen. Dit is zeker het geval voor de datacentersector, waarbij groei gepaard gaat met de toenemende digitalisering. Thomas van Gerwen, commercieel manager Datacenter bij Heijmans: “Nederland is buitengewoon goed geëquipeerd om de groeiende vraag naar datacenters op te vangen. Om dit groeiproces verantwoord te laten verlopen is het wel een voorwaarde dat we de schaarste op de woning- en energiemarkt in de aanpak meenemen. Daar ligt voor Heijmans de uitgelezen kans om alles wat we in huis hebben te bundelen in nieuwe gebiedsgerichte concepten voor datacenters. Uiteindelijk streven we naar de inrichting van een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving. Daar hoort ook bij dat alles wat we realiseren elkaar versterkt op meerdere maatschappelijke vlakken”.

Maatschappelijke functie van datacenters

Vanuit deze ambitie kiest Heijmans ervoor om zijn partnership met de DDA vanuit twee invalshoeken in te vullen: “Noem het maar verbeteren en vernieuwen, beiden vereisen onverdeelde aandacht”, aldus Ralph Oduber, manager Business Development bij Heijmans.

"De samenwerking met DDA zien we als een logische stap. We spelen proactief in op vraagstukken omtrent de verdere verstedelijking en de vraag om een duurzame en vooral slimme benadering. We denken namelijk dat juist de bouw van datacenters een belangrijke rol kan spelen bij het actuele vraagstuk van de energietransitie."

"Hergebruik van materialen en restwarmte, duurzame energie, oog voor maximale veiligheid en voorsprong in technologie zien we als voorwaarden om een gezonde leefomgeving te garanderen. Dit kunnen we doen door een transparante manier van samenwerken, waarin we met elkaar kansen uitwerken en gaan voor het maximale resultaat.”

Restwarmte hergebruiken

Ook Stijn Grove, Managing Director van de DDA, onderstreept het belang van de samenwerking: “Als brancheorganisatie zetten we namens onze deelnemers vol in op verantwoorde, duurzame groei van de datacentersector. Heijmans heeft ruime ervaring met het bouwen, onderhouden en modificeren van datacenters en zoekt hierbij actief toepassingen om restwarmte uit datacenters te hergebruiken. Dat is precies de mentaliteit waar we als branche naar op zoek zijn, zeker in een tijd waar digitalisering en energietransitie hand in hand gaan.”