Heijmans draagt Ans Knape-Vosmer voor als commissaris

29 oktober 2019, 17:33

De raad van commissarissen van Heijmans heeft het voornemen om Ans Knape-Vosmer voor te dragen als nieuwe commissaris. De voordracht houdt verband met de vacature die ontstaat, omdat Pamela Boumeester conform rooster van aftreden uit de raad van commissarissen zal terugtreden per 15 april 2020.

Ans Knape-Vosmer (1962) is vice-president HR&O global Operations & Sales bij ASML in Veldhoven en lid van de raad van commissarissen van Koninklijke Douwe Egberts B.V. Gelet op onder andere haar ruime ervaring op het gebied van HR en organisatieontwikkeling is de raad van commissarissen overtuigd dat Ans Knape-Vosmer een waardevolle bijdrage zal leveren.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) op 15 april 2020 zal Ans Knape-Vosmer worden voorgedragen als commissaris van Heijmans N.V. voor de duur van vier jaar. Voor deze vacature geldt het versterkte aanbevelingsrecht. De voordracht van Ans Knape-Vosmer wordt door de Ondernemingsraad gesteund.

Vooruitlopend op haar officiële benoeming start Ans Knape-Vosmer met ingang van 1 januari 2020 met haar inwerkprogramma.