Heijmans in consortium ZonneGEVEL

23 maart 2015

Heijmans heeft zich als eerste bouwbedrijf aangesloten bij het consortium ZonneGEVEL dat zich richt op het verwerken van zonnepanelen in gevels van huizen, kantoren en overige gebouwen. Door de mogelijkheden van duurzame energieopwekking in gevels beter te benutten, wil ZonneGEVEL een bijdrage leveren aan de overgang naar een energieneutrale gebouwde omgeving.

"Met de komst van Heijmans binnen het consortium is nu ook kennis van bouwtechnieken geborgd en toegang tot de zakelijk markt gecreëerd", zegt Rutger Stultiëns van Chematronics, projectleider van ZonneGEVEL. "Heijmans investeert actief in technologische ontwikkelingen en is ervan overtuigd dat je gebouwen niet alleen duurzaam en energiezuinig kan bouwen, maar dat deze door slimme toepassingen ook energie kunnen opleveren. Deze visie sluit goed aan op die van het consortium."

ZigZagGevel-Heijmans.jpg

De ZigZagSolar gevel biedt ultieme ontwerpvrijheid voor esthetisch aantrekkelijke én energieopwekkende gevelbekleding.

Op dit moment wordt door ZonneGEVEL gewerkt aan de eerste concepten en proefopstellingen van Solowall en ZigZagSolar. Solowall biedt een oplossing voor integratie van zonnepanelen in verticale gevels. De ZigZagSolar gevel biedt door haar unieke uitstraling ultieme ontwerpvrijheid voor esthetisch aantrekkelijke én energieopwekkende gevelbekleding. De resultaten van de proefopstellingen worden meegenomen in verdere ontwikkeling. Het uiteindelijk streven van ZonneGEVEL is om producten te ontwikkelen die marktgeschikt zijn.

Over ZonneGEVEL

Het consortium ZonneGEVEL richt zich op het verwerken van zonnepanelen in gevels van huizen, kantoren en overige gebouwen en zoekt naar mogelijkheden om dit seriematig, functioneel en esthetisch te kunnen doen. ZonneGEVEL wordt als tenderproject binnen de TKI Solar Energy uitgevoerd en wordt gesteund door het Ministerie van Economische Zaken. Binnen het consortium zijn SCX Solar en Wallvision, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Solowall en ZigZagSolar. Bij de productie hiervan zijn Heliox en Polyplastics betrokken vanwege hun specifieke productkennis. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van kennis van TNO, Hogeschool Zuyd, ECN, W/E adviseurs en SGS/Intron en de bouwervaring van Heijmans. Praktijktests worden verricht bij het Solar Energy Application Centre  (SEAC).

Het Solar Energy Application Centre (SEAC) is een onafhankelijke kennisinstelling, opgericht in 2012 op initiatief van ECN, TNO en Holland Solar. In een korte tijd heeft SEAC zich ontwikkeld tot een van de meest vooraanstaande Nederlandse onderzoeksinstituten op het gebied van zonne-energie systemen en applicaties. Meer info >