Heijmans bouwt nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht

19 april 2016, 17:20

Heijmans en GMB gaan in opdracht van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Utrecht bouwen. Het project omvat het ontwerpen, realiseren en 10 jaar onderhouden van de rwzi. Het DBM-contract (design build maintain) heeft een waarde van meer dan € 120 miljoen.

Bewezen technologie

Het Heijmans aandeel in de combinatie is twee derde en dat van GMB een derde. De combinatie heeft de opdracht gegund gekregen met de keuze voor een compacte installatie die gebruik maakt van bewezen Nereda® technologie om vervuild water schoon te maken. Heijmans paste deze technologie ook al in 2013 toe bij een project van het hoogheemraadschap.

Het hoogheemraadschap laat de nieuwe rwzi bouwen vanwege strengere normen die in de toekomst worden gesteld aan de kwaliteit van gezuiverd water en omdat de huidige installatie verouderd is.

RWZI-Utrecht-maart-2013-(11).jpg

De bestaande situatie met op de voorgrond het braakliggende terrein waar de nieuwe RWZI wordt gebouwd.

Heijmans en GMB starten dit jaar met voorbereidende werkzaamheden en in 2017 begint de bouw van de nieuwe installatie. De oplevering van het project is gepland voor begin 2019, waarna een onderhoudsperiode van 10 jaar ingaat. De nieuwe rwzi verwijdert tweemaal zo veel stikstof en fosfaat uit het water en is dertig procent zuiniger in het energieverbruik dan de huidige installatie. Na inbedrijfstelling wordt de bestaande installatie stopgezet.