Heijmans legt Parallelstructuur A12 aan

4 februari 2014

Heijmans gaat in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Parallelstructuur A12 aanleggen bij Gouda. Het project bestaat uit twee trajecten: de Extra Gouwe Kruising, parallel aan de A12 tussen de afrit Gouda en Gouda-West en de Moordrechtboog als verbinding tussen de A12 en de A20. Naast ontwerp en realisatie maakt beheer en onderhoud over een periode van 10 jaar deel uit van het contract. De opdracht heeft een contractwaarde van ruim € 65 miljoen.

De opdracht omvat de aanleg van 2 x 2 rijstroken over het gehele traject, inclusief verkeersregelinstallaties, brug- en scheepvaartinstallaties, verlichting, natuurvoorzieningen, geluidwerende maatregelen en acht kunstwerken waaronder een onderdoorgang onder de A12. Bijzonder is de kruising met de Gouwe aan de noordzijde van het Gouwe Aquaduct. Heijmans gaat direct naast dit aquaduct een brug van circa 500 meter realiseren met een beweegbaar deel van circa 25 meter. Alle disciplines van Heijmans Wegen en Civiel zijn betrokken bij deze integrale opdracht.

Optimalisatie van de totale levenscyclus

De opdracht is gegund op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Risicobeheersing, aanpak van het meerjarig onderhoud en borging van de ruimtelijke kwaliteit zijn belangrijke aandachtspunten van de provincie Ook 3D BIM eh de LEAN bouwmethodiek worden toegepast Zuid-Holland. Heijmans past Heijmans Lifecycle Management (HLM) toe. Deze aanpak richt zich op waardecreatie over de gehele levenscyclus, waardoor bij ontwerp- en uitvoeringskeuzes de effecten op het beheer en onderhoud nadrukkelijk worden meegewogen. Ook het 3D informatiemodel BIM en de LEAN bouwmethodiek worden toegepast, waardoor een totaalaanpak ontstaat gericht op een efficiënt bouwproces en bouwtijdverkorting.

De voorbereidende werkzaamheden starten per direct, aanvang van het werk op locatie vindt rond de zomer plaats. Oplevering is gepland in 2016. De Parallelstructuur A12 zal een belangrijke impuls geven aan de bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer in en rond Gouda, en daarmee ook aan de ontwikkeling van de lokale bedrijvigheid.