Grootste eco-aquaduct A4 Delft-Schiedam geopend

15 juni 2015

Sinds dit weekend heeft het Midden-Delfland gebied weer een aaneengesloten natuur- en recreatiegebied dankzij het eco-aquaduct op de A4 Delft-Schiedam. Het is een ecopassage over de snelweg en een aquaduct voor de Slinksloot en de Zweth. Mensen en dieren kunnen nu gemakkelijk de A4 Delft-Schiedam oversteken. Zaterdag is tijdens ‘Dag van de Bouw’ het 100 meter brede eco-aquaduct officieel geopend door bouwcominatie A4All (Boskalis, VolkerWessels en Heijmans), Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland.

Het eco-aquaduct is een toonaangevend voorbeeld van de landschappelijke inpassing van de nieuwe rijksweg in de omgeving van Midden-Delfland. Het is onderdeel van het programma ‘Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS)’, waarmee naast de aanleg van rijksweg A4 Delft-Schiedam is geïnvesteerd in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen.

Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland, tevens voorzitter van IODS: 'Dit eco-aquaduct staat symbool voor de samenwerking en verbinding tussen alle partijen die aan IODS meewerken. We hebben onze verschillen overbrugd en boeken nu mooie resultaten in dit gebied.''Door samenwerking is de snelweg aangelegd in de (half) verdiepte ligging, waardoor de weg vanuit het Midden-Delfland gebied nauwelijks te zien is. Deze bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving is erg belangrijk.'

IMG_9988.JPG

Het eco-aquaduct werd symbolisch geopend met het omhoog hijsen van een spandoek waar drie kano’s onderdoor varen namens de samenwerkende partijen.

Groene infrastructuur

Het eco-aquaduct bestaat uit 4 verschillende zones: een natte zone, rietzone, graslandzone en een zone met beplanting. Deze zones lopen in elkaar over via een flauwe helling. Hierdoor ontstaan verschillende typen natuur dicht naast elkaar. De diversiteit aan soorten is daardoor groot. Het gaat bij dit eco-aquaduct vooral om aquatische en kleinere zoogdieren zoals salamanders, rugstreeppad, modderkruipers en om vissen. Ook de vogels uit het gebied krijgen hier hun plek. Via het eco-aquaduct kunnen dieren zich makkelijke verspreiden, aaneengesloten natuurgebieden zijn gevarieerder en er kunnen meer planten en dieren leven. Naast een mooie verbinding voor de dieren is tegelijkertijd ook het recreatiegebied van mensen vergroot. Het is toegankelijk voor kano’s en wandelaars kunnen over het eco-aquaduct wandelen via vlonders en bruggen.

Opening
Opening
Opening Eco-aquaduct

Succesvolle Dag van de Bouw

Bouwcombinatie A4all, IODS partners en Rijkswaterstaat kijken terug op een succesvolle Dag van de Bouw met ruim 3.000 bezoeker. Zo namen bezoekers een kijkje in de landtunnel, gingen op de foto met het groot materieel en gaven medewerkers van alle partners tekst en uitleg bij het bouwproject en de impact voor de omgeving.