Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht vanaf 1 april

Doel is veiligheid en veilig gedrag in de bouw te verhogen en stimuleren. 

21 maart 2019

Om toegang te krijgen tot een overgroot deel van de bouwplaatsen en onderhoudscontracten in Nederland, is met ingang van 1 april de Generieke Poortinstructie verplicht. Met deze uniform geregelde toegang willen aangesloten partijen, waaronder Heijmans, meer bewustwording creëren rond veilig werken.

Het initiatief voor de GPI is eind 2017 genomen door de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB). Doel is veiligheid en veilig gedrag in de bouw te verhogen en stimuleren. Vanaf 1 april 2019 moeten alle eigen medewerkers, en medewerkers van alle onderaannemers en toeleveranciers, die werkzaamheden verrichten op de bouwplaats, hun GPI hebben gehaald en laten zien, om toegang te krijgen tot hun werkplek.

Over de GPI

De GPI kent drie verschillende modules: Infra, Bouw & Utiliteit en Installatie. Deze zijn in zes talen te volgen en de toets is in zeventien talen te maken. Wanneer een medewerker de GPI heeft gevolgd en gemaakt, ontvangt hij of zij een certificaat, waarmee toegang tot alle bouwplaatsen is verzekerd van bij de Governance Code aangesloten bedrijven.

Ook als een medewerker al in het bezit is van een (VOL) VCA-certificaat of Digitaal Veiligheids Paspoort (DVP) moet de GPI worden behaald. Waar nodig zal aanvullende bouwplaats-specifieke informatie worden gegeven.

Meer informatie

Om de GPI te halen, dienen medewerkers een lesmodule te volgen en een toets te maken op de website. Dit duurt ongeveer 25 minuten.

Met alle partijen

Tot de ondertekenaars van de Governance Code behoren de bouw- en installatiebedrijven Ballast Nedam, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Strukton, TBI, Van den Herik, VolkerWessels, Unica en alle werkmaatschappijen die hieronder vallen. Daarnaast hebben ook ProRail, Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat de Code ondertekend, evenals acta Safety Professionals, AKD, KIVI en Witteveen+Bos.

Deze organisaties slaan de handen ineen om veiligheid in de bouwketen naar een hoger niveau te tillen. Het doel is om risicovolle situaties fors te reduceren en het aantal (fatale) ongevallen tot nul terug te brengen.