Energie uit het riool

31 maart 2014

Heijmans directeur Heleen Herbert, pitcht vandaag als één van de elf finalisten van TEDxBinnenhof 2014 over duurzame energiewinning uit het riool. Heleen Herbert pleitte in haar verhaal voor meer samenwerking en open innovatie in de bouw en noemde de Hydrea Thermpipe een belangrijk voorbeeld.

De Hydrea Thermpipe is een energiesysteem dat met 150 meter riolering maar liefst 100 woningen kan verwarmen. Per huishouden of aansluiting levert dit systeem bovendien nog een aanzienlijk besparing op de energielasten. Heijmans ontwikkelde het idee samen met partners Socea en Frank.

Energieneutrale stad

Steden kampen met intensief ruimte- en energiegebruik en een druk op de leefomgeving. Verschillende oplossingen, zoals verplaatsbare huizen die tijdelijkheid stimuleren, daktuinen en elektrische mobiliteit maken meervoudig en slim ruimtegebruik mogelijk. Bovendien maken deze oplossingen gebruik van duurzame energie. Ogenschijnlijk nutteloze materialen, waaronder het rioolwater, kan relatief makkelijk als warmtebron fungeren voor het verwarmen van water. Zo wordt het verschil voor de leefomgeving gemaakt.

Hydrea Thermpipe def.jpg

Hydrea Thermpipe

De Hydrea Thermpipe bestaat uit een rioolbuis met een binnenbuis, met daaromheen een spiraalwikkelleiding. Hier stroomt schoon water doorheen. De buitenschil is van beton. Via een warmtewisselaar en een warmtepomp wordt dit water gebruikt voor verwarming elders. De buitenschil is onverwoestbaar en de binnenschil laat voldoende ruimte over voor andere kabels en leidingen. Gezamenlijk een uiterst duurzame en efficiënte oplossing, prima passend in het streven naar energie neutrale steden.

Cultuuromslag

Los van de visie op energie neutrale steden en de rol van de Hydrea Thermpipe, maakte Heleen Herbert ook een duidelijk statement over samenwerking en innovatie in de bouw. Als vormgever van de contouren van morgen, kan de bouw het verschil maken. Daarvoor is samenwerking tussen partijen en een open dialoog met de klant, volgens Herbert, van cruciaal belang.

Never waste good potential
Never waste good potential
Never waste good potential Heleen Herbert - TEDxBinnenhof 2014