Eerste inductiebehandeling self-healing asfalt

26 juni 2014

Op 25 juni heeft Heijmans voor de eerste keer in Nederland (ter wereld) een inductiebehandeling uitgevoerd op zelfherstellend asfalt. Deze innovatieve pilot vond plaats op het proefvak met zelfherstellend ZOAB op de A58 bij Vlissingen, in opdracht van Rijkswaterstaat. Aan self-healing asfalt zijn fijne staalvezels toegevoegd, waardoor de helende inductiebehandeling mogelijk wordt. Door de inductieverwarming wordt het asfalt inwendig verhit en smelten de kleine scheurtjes, die door de verkeersbelasting in het wegdek zijn ontstaan, dicht. Het asfalt wordt dus vernieuwd, zonder dat vervanging nodig is.

Self-healing asfalt is een gezamenlijke innovatie van de TU Delft, Intron en Heijmans. Het asfalt is in december 2010 aangelegd op de A58 bij Vlissingen en is nu aan de eerste (preventieve) behandeling toe. Heijmans legde self-healing asfalt ook op andere plaatsen in het land aan, waaronder op de Grootvenstraat in Tilburg en op de Auke Vleerstraat in Enschede. Het wegdek wordt op deze locaties gemonitord om te kunnen beoordelen hoe het materiaal zich over langere tijd in de praktijk gedraagt.

Hoe werkt het
Self-healing asfalt is een vinding die het mogelijk maakt kleine beschadigingen in de asfaltdeklaag op een eenvoudige manier te herstellen, door middel van inductieve verwarming. De ragfijne staalvezels die in het asfalt zijn verwerkt, warmen via inductie op. De hitte die hierbij vrij komt verwamt het asfalt, van binnenuit, zodat de haarscheurtjes dichtvloeien. De inductiemachine is te vergelijken met een inductie kookplaat uit de keuken, die omgekeerd over het wegdek wordt bewogen. Het voordeel is dat dit niet schadelijk is voor de omgevingen en dat er geen straling bij vrijkomt.

De inductiebehandeling kan de levensduur van de weg met 50% tot 100% verlengen ten opzichte van traditioneel ZOAB. En daardoor kan een CO2 besparing van zo’n 40% worden behaald. Bovendien blijft de overlast voor het verkeer beperkt, doordat veel minder onderhoud en reparaties nodig zijn tijdens de gehele levensduur.

illustratie self healing asfalt.jpg

Het inductieapparaat verwarmt de ragfijne staalvezels die in het asfalt zijn verwerkt. Hierdoor vloeien haarscheurtjes in het asfalt dicht en kan het wegdek weer jaren mee.