Een veiligheidsprogramma met attitude

19 augustus 2015

Vloeibaar asfalt van 90oC, tien ton staal en nieuwe kozijnen op 100 meter hoogte. Dagelijkse kost voor veel collega’s in de bouw. Een kwetsbare plek, waar een ongeluk letterlijk en figuurlijk in een klein hoekje kan zitten. Veilig werken is dan ook een must. En dat gaat verder dan het dragen van een helm en bouwschoenen.

Zien, spreken, handelen

Veilig werken is namelijk méér dan puur het naleven van voorschriften. Het gaat bovenal om bewustzijn; het (preventief) herkennen van een onveilige situatie en elkaar aanspreken op onveilig gedrag. Ongeacht of dat nu je directe collega, leidinggevende, onderaannemer of opdrachtgever is. Om vervolgens ook te handelen om de situatie weer veilig te krijgen. Wat een uitdaging kan zijn in een tijd waar de werkdruk niet is afgenomen en ‘even snel’ vaak eerder regel dan uitzondering is.

Sinds 2013 wordt deze cultuurverandering actief gestimuleerd en geborgd door het veiligheidsprogramma GO! (Geen Ongevallen). Een programma dat rust op drie pijlers:

  1. Verandering van houding en gedrag op het gebied van veiligheid.
  2. Het bereiken van een eenduidig en uniform veiligheidsniveau en veiligheidsbeeld.
  3. Samenwerking aan veiligheid in de keten.


En GO! heeft effect, want de veiligheid binnen Heijmans is de afgelopen twee jaar verbeterd.

GO-rapportage-2000.jpg

Appen en coachen

GO! is bottom-up uitgerold. Eerst in de uitvoeringsorganisatie, waar de grootste omslag gemaakt moest worden. Een aanpak die werkt volgens Reijer Kruisifikx, projectleider Infra Grote Projecten Organisatie bij Heijmans: “Het veiligheidsbewustzijn heeft een enorme vlucht genomen sinds de invoering van GO! Je kunt wel allerlei regels bedenken of opleggen, maar het moet vooral door de medewerkers zelf ervaren en gedragen worden. Zo zorgen de GO! coaches ervoor dat veiligheidskwesties makkelijk besproken worden en kan men via de GO! APP heel eenvoudig zelf een gevaarlijke situatie melden. En dat werpt zijn vruchten af. Gevaarlijke situaties worden gesignaleerd, bespreekbaar gemaakt en structureel opgelost.”

Geen woorden maar daden

Ook opdrachtgevers waarderen dat Heijmans veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. Paul Fondse, senior manager/partner bij Brink Management | Advies: “Namens de gemeente Rotterdam hebben wij als bouwmanager het Timmerhuis begeleid. Het Timmerhuis is een Design & Build contract. Dan is het bijzonder om te merken dat Heijmans veiligheid, zowel tijdens de ontwikkeling van het ontwerp als tijdens de werkvoorbereiding en realisatie, hoog op de agenda heeft staan. Niet Ongeacht je functie, elkaar aanspreken op de bouwplaats, dat zouden meer mensen moeten doen. Petra Verspui, directeur Inkoop a.i., gemeente Rotterdam alleen op papier, maar ook in de praktijk met instructies aan medewerkers op de bouw, permanente aandacht vanuit leidinggevend personeel, rapportages, acties en controles. Prima!”

Stapje terug

Toch komen er nog situaties voor waarin je bijna niet veilig kúnt werken. Denk aan een te krappe werkruimte om onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren of nauwelijks aan te brengen randbeveiliging tijdens de afbouwfase. Situaties die mogelijk in de ontwerpfase voorkomen hadden kunnen worden. Daarom is verder onderzoek gedaan naar waar uitvoerenden, onderhoudsmedewerkers en gebruikers tegenaan lopen op het gebied van veiligheid. De resultaten zijn gebruikt om veiligheid nog beter te borgen binnen elke fase van het ontwerp (schets-, voorlopig, definitief en uitvoeringsontwerp). Zo worden de relevante criteria meegenomen en de juiste disciplines betrokken om tot een optimaal veilig ontwerp te komen. Deze werkwijze wordt later dit jaar toegepast in de eerste pilotprojecten.