Een spoor zonder losse eindjes

7 september 2015

Het wordt steeds drukker op het spoor. Heijmans werkt al jaren voor ProRail aan een veilig en betrouwbaar spoornetwerk met comfortabele stations. Project voor project wordt het spoornetwerk verbeterd en in stand gehouden. In een reis over het spoor van Bilthoven naar Antwerpen laten we zien welke knelpunten Heijmans de afgelopen jaren veiliger en eenvoudiger heeft gemaakt.

Station Bilthoven

In het stationsgebied van Bilthoven zijn trein-, auto- en langzaamverkeer van elkaar gescheiden via een tunnel en een passage onder het spoor door. Er is voor een ongelijkvloerse kruising gekozen, omdat de vroegere situatie met een spoorwegovergang naast het station te gevaarlijk was. De nieuwe ondertunneling van het spoor in Bilthoven zorgt voor een veilige verbinding tussen het noorden en het zuiden van het Utrechtse dorp. Heijmans heeft naast deze werkzaamheden het stationsgebied een stevige opwaardering gegeven.

Vleuten - Utrecht - Geldermalsen (VleuGel)

Tussen Utrecht en Houten wordt het spoor verdubbeld. Om deze spoorverdubbeling mogelijk te maken heeft Heijmans ter hoogte van Lunetten een verkeersviaduct van composiet gebouwd over de A27. Daarnaast komen op het traject - waar de sporen richting Den Bosch en Arnhem zich splitsen - twee ongelijkvloerse kruisingen. Deze 'dive-unders' zorgen ervoor dat de intercity's richting Arnhem en Den Bosch elkaar ongehinderd kunnen passeren. De dive-unders worden in 2016 in gebruik genomen.

Station Utrecht Lunetten is vernieuwd. Het station is ongeveer 100 meter opgeschoven richting station Utrecht Centraal. Dit vanwege de ligging van het spoorviaduct over de A27 en het gebrek aan ruimte op de huidige locatie. Station Utrecht Lunetten is in 2016 gereed.

Op Station Utrecht Centraal heeft Heijmans sporen 1 t/m 4 vernieuwd. Dit project is onderdeel van de grote stationsvernieuwing CU2030. Dit werk bestond onder andere uit de verbreding van perron 1-2, inclusief nieuwe perronoverkappingen, trappen en een stationsplein. De perrons tussen spoor 1-2 en tussen spoor 3-4 zijn in totaal 4 meter verbreed.

Buurtsporen%20Utrecht%203.jpg

Het perron tussen spoor 1-2 op Utrecht Centraal is net als het perron tussen spoor 3-4 in totaal 4 meter verbreed.

Sporen Den Bosch

De sporen rondom station 's-Hertogenbosch zijn vernieuwd en opnieuw ingericht. Aan de noordkant liggen een prachtige fly-over en 2 nieuwe spoorbruggen, zodat treinen elkaar ongelijkvloers kunnen kruisen en niet meer op elkaar hoeven te wachten. Het project Sporen in Den Bosch maakt deel uit van de grootste spoorvernieuwing sinds het ontstaan van het Nederlandse spoor, 175 jaar geleden. Het spoor rondom station 's-Hertogenbosch is nu klaar voor de toekomst.

Station Eindhoven

Het rijksmonument Station Eindhoven kan in zijn huidige vorm het verwachte aantal reizigers van 115.000 per dag in 2020 niet aan. Daarom wordt het station op dit moment grondig door Heijmans verbouwd. Het station krijgt een nieuwe, 13 meter brede reizigerspassage met aan weerszijde winkels en reizigersvoorzieningen. Er komen liften en op- en neergaande roltrappen naar alle perrons, zodat iedereen zelfstandig kan reizen. De bouw is begonnen in 2013. Vanaf eind 2015 kunnen de reizigers de nieuwe passage gebruiken. Een jaar later wordt het project afgerond.

Liekenshoekspoorverbinding

Tot voor kort was de haven van Antwerpen te bereiken via één spoorlijn. Met de nieuwe spoorverbinding van 16,2 km lang verloopt het verkeer naar de tweede grootste haven van Europa nu vlotter én veiliger. De Belgische dochteronderneming Van den Berg en Heijmans Civiel zijn verantwoordelijk voor de aanleg en het 15-jarig onderhoud van de tunneltechnische installaties en besturingssystemen.