Duurzaam hergebruik kelderbak GZG Den Bosch

15 april 2015

De kelder van het voormalig Groot Ziekengasthuis (GZG) in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch blijft behouden en krijgt een nieuwe functie in het te realiseren woon-, winkel- en verblijfsgebied. Vof GZG (een samenwerkingsverband van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en Heijmans) benut de kelder van het oude ziekenhuis op innovatieve wijze door deze om te bouwen naar een parkeergarage onder het gebied. Een duurzame oplossing, die bovendien voor vermindering van de sloopoverlast voor de omwonenden zorgt.

De afgelopen maanden heeft vof GZG diverse uitgebreide onderzoeken laten uitvoeren om te kijken of de circa 10.000 m2 grote kelderbak van het ziekenhuis hergebruikt kon worden. De kelder herbergde voorheen de afdeling radiologie, de facilitaire dienst en techniek voor het voormalig ziekenhuis.

sloop-GZG-Heijmans-1.jpg

De kelderbak van het oude ziekenhuis kan nu definitief worden omgebouwd tot een parkeerkelder waarvan de toekomstige bewoners en gebruikers van het GZGterrein gebruik kunnen maken. Een duurzame keuze, omdat zo een stuk van het oude ziekenhuis hergebruikt kan worden. Een bijkomend voordeel voor omwonenden is dat door het behoud van de kelder de geluidsoverlast tijdens de sloop aanzienlijk wordt gereduceerd. Het wegbreken van de kelders zou tijdens de sloop namelijk de meeste geluidsoverlast veroorzaken.

Wijziging volgorde sloop

Het behouden van de kelders heeft gevolgen voor de volgorde waarin de gebouwdelen gaan worden gesloopt. Voorheen zou het puin van de ziekenhuisflat gestort worden in de kelders, maar dat kan niet meer. Allereerst wordt nu de laagbouw gesloopt. Dit betreft onder andere de gebouwdelen aan de Tolbrugstraat en aan de zijde van de Nieuwstraat. Met de sloop van de laagbouw aan de Tolbrugstraat is reeds begonnen. Naar verwachting zullen de panden aan de Tolbrugstraat eind mei grotendeels gesloopt zijn. De sloop van het totale gebouw uit de jaren zestig en zeventig zal eind 2015 zijn afgerond.

Sloop-GZG-Heijmans.jpg

De gebouwen U en V op de binnenplaats van het oude ziekenhuisterrein zijn inmiddels gesloopt. Gebouw B is voor een deel gesloopt. De komende tijd wordt ook de overige laagbouw aan de Tolbrugstraat (C) en aan de Nieuwstraat (D1 en D2) gesloopt Na deze laagbouw gaan de slopers verder met de hoogbouw, te weten gebouw A, D en E.

Alle gebouwen die lichtgekleurd zijn behoren niet tot deze sloop. De monumentale panden blijven behouden en krijgen een andere functie in het nieuwe plan. De sloop van de voormalige zusterflat aan de Bloemenkamp volgt later.