Duurzaam asfalt Greenway LE gevalideerd

17 juli 2015

Na uitvoerig onderzoek is het innovatieve en duurzame asfalt Greenway LE van Heijmans op donderdag 16 juli door Rijkswaterstaat officieel goedgekeurd voor gebruik als onder- en tussenlaag op de rijkswegen. Greenway LE voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen en is een dubbel duurzaam alternatief voor traditioneel asfalt.

Duurzame ambities waarmaken

Door een unieke combinatie van een energiezuinig productieproces en een hoog percentage hergebruik van grondstoffen is Greenway LE op dit moment het meest milieuvriendelijke asfalt van Europa. Het asfalt wordt geproduceerd bij een lage temperatuur, 105°C in plaats van de 160°C voor traditioneel asfalt. Hierdoor wordt energie bespaard en daarmee een CO2-reductie van zo'n 25% gerealiseerd. Greenway LE draagt zo bij aan het verduurzamen van de asfaltketen en het verlagen van de CO2-uitstoot van Heijmans. Hiermee voegt Greenway LE waarde toe aan de circulaire economie.

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2020 een CO2-reductie van 20% te behalen ten opzichte van 2009. Aangezien aanleg en onderhoud van asfalt een belangrijk aandeel (23%) is van de CO2-uitstoot van Rijkswaterstaat, is hier veel winst te behalen. Innovaties zoals Greenway LE helpen Rijkswaterstaat om deze duurzame doelstelling te realiseren.

greenway_le-cropped.jpg

Door een innovatief productieproces kan Greenway LE worden geproduceerd en verwerkt bij een lagere temperatuur (105°C in plaats van 160°C) wat resulteert in een energiereductie van zo'n 25%.

Samenwerken aan validatie van innovatie

De rijkswegen worden zwaar belast en moeten maximaal beschikbaar zijn. Daarom worden er hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van het asfalt. Om te beoordelen of Greenway LE aan deze eisen voldoet, is het uitvoerig onderzocht door het Innovatie TestCentrum van Rijkswaterstaat in samenwerking met Heijmans en TNO Delft. Bij het validatieonderzoek is gekeken of het product voldoet aan de functionele asfalt eigenschappen en de besparing van de hoeveelheid energie tijdens de productie. Hiervoor zijn testen op de proefvakken op de A2 en de N65 uitgevoerd. Daarnaast is het gebruikte materiaal met laboratoriumonderzoek getest op verschillende aspecten waardoor de kwaliteit van het asfalt voldoet aan alle gestelde eisen.

Voordeel bij inschrijving

Om marktpartijen te stimuleren duurzame producten en diensten te leveren, wordt duurzaamheid bij aanbestedingen gewaardeerd door de inzet van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)-criteria. Materiaalsoorten zoals asfalt worden bij een aanbesteding beoordeeld op duurzaamheid door gebruikt te maken van de rekentool DuboCalc. Deze berekent de Milieu Kosten Indicatie (MKI)-waarde van een ontwerp (het materiaalgebruik) en maakt gebruik van de data uit de Nationale Milieudatabase. Ook de informatie van Greenway LE is ingevoerd in de Milieudatabase en daarmee beschikbaar voor berekeningen. Een lage MKI-waarde levert een hoge waardering bij het EMVI-criterium en geeft de inschrijvende partij een voordeel bij de gunning.

Greenway Tenzij

Voor gecertificeerde Greenway LE mengsels (asfaltmengsels met een CE markering) hanteert Heijmans het 'Greenway Tenzij' principe. Dit wil zeggen dat de mengsels waarvoor een Greenway LE variant beschikbaar is, de standaard Greenway LE geleverd wordt. Indien er concrete redenen zijn, kan er voor conventioneel heet geproduceerd asfalt gekozen worden. Hiermee maakt Greenway LE de stap van 'alternatief' naar 'standaard' product. Met de validatie van Greenway LE door Rijkswaterstaat zal Heijmans bij werken voor Rijkswaterstaat ook 'Greenway Tenzij' toepassen.