Duikrobot voor inspectie sluizen

24 maart 2015

Heijmans heeft een inspectie van de kolkwand van de sluis in Belfeld uitgevoerd met een duikrobot. Het is voor het eerst dat een robot wordt ingezet voor een onderwaterinspectie in een sluis. Normaal gesproken worden deze inspecties met (menselijke) duikers uitgevoerd. Die waren bij de proef in Belfeld ook aanwezig om de resultaten te kunnen vergelijken.

Zowel de duikrobot als de duikers hebben camerabeelden gemaakt. De beelden van de duikrobot zijn vergelijkbaar of zelfs beter dan die van de duikers, doordat er minder slib opdwarrelt. De duikrobot kan ook een lange periode stabiel filmen. Doordat er minder voorbereidingen nodig zijn voor het gebruik van de robot is deze sneller in te zetten, ook 's nachts en in de avonduren. De totale inspectietijd is beduidend korter ten opzichte van bemande inspecties en ook de kosten zijn significant lager.

Minimale hinder

De robot is ideaal voor het inspecteren van bijvoorbeeld sluiskolkwanden, vloeren, schanskorven, rolwagens, deuren en deurkassen, maar ook voor de inspectie van peilkelders en andere waterhoudende ruimtes, zoals rioleringen en omloopriolen, waar een duiker niet in kan of de veiligheidsrisico's te hoog zijn.

Een voordeel van het gebruik van een duikrobot is verder dat deze minimale hinder oplevert. Zo hoeft de sluis tijdens het gebruik niet geheel te worden veiliggesteld. Er is slechts een korte onderbreking van het scheepvaartverkeer nodig. Wordt er met duikers gewerkt, dan moet de sluis vanwege veiligheidsregels geheel uit bedrijf worden genomen. Een dergelijke inspectie kost dan minstens een halve dag. Nu kan het binnen een uur.

Het inzetten van duikers heeft echter ook een aantal voordelen. Zo kan de duikrobot alleen 'kijken'. Een duiker kan ook even voelen aan een onder water aangetroffen object en kan daarnaast extra werkzaamheden uitvoeren naast het inspectiewerk; denk aan het verwijderen van objecten en het repareren van defecten. Voorafgaand aan een reparatie of het gericht zoeken naar een storing, kan de duikrobot wel worden ingezet voor een oriënterende inspectie.

Heijmans onderzoekt ook nieuwe sonartechnieken om de bodem van de kolk, de voorhaven, de vaargeul en deurkasten, het vaarprofiel en/of slib in beeld te brengen vanaf het wateroppervlakte. Hiermee zijn nog geen daadwerkelijke proeven gedaan.

Sluizen Belfeld & Sambeek

Tussen 2011 en 2014 heeft Heijmans twee identieke sluiscomplexen in Belfeld en Sambeek ingrijpend gemoderniseerd, in opdracht van Rijkswaterstaat. De West- en Middensluizen zijn gereviseerd, waarbij de aandrijvingen, bewegingswerken en deuren zijn vernieuwd. De Oostsluizen zijn bovendien verbreed en verdiept, om ze geschikt te maken voor een grotere scheepvaartklasse. Deze aanpassingen zijn onderdeel van het programma Maaswerken van Rijkswaterstaat. Dat heeft tot doel de Maas veiliger, beter bevaarbaar en natuurlijker te maken.

Bij de modernisering van de sluizen in Belfeld en Sambeek ging het om een multidisciplinair Design & Construct project, waarin de disciplines betonbouw, waterbouw, staalbouw, werktuigbouw en installatietechniek samenwerkten. Onderdeel van deze opdracht is dat Heijmans een jaar lang de 24/7 storingsdienst en het onderhoud van de sluizen op zich neemt. De duikinspectie in Belfeld is bedoeld om de toestand bij de start van die termijn in kaart te brengen. Hierbij is samengewerkt met het duikbedrijf DISA.