Dividendherziening preferente aandelen

14 maart 2014

Heijmans heeft met de preferente aandeelhouders van Heijmans N.V., te weten Beleggingsfonds de Zonnewijser, Delta Lloyd Levensverzekering en Van Lanschot Participaties, overeenstemming bereikt over de dividendherziening per 1 januari 2014. Het dividend voor de komende vijf jaar is vastgesteld op 7,90%. Het betreft cumulatief preferente financieringsaandelen B, met een nominale waarde van € 0,21. De afgelopen vijf jaar was het dividend 7,25%.

De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedkeuring verleent voor de daarvoor benodigde wijziging van de statuten van de Vennootschap. Deze vindt plaats op 16 april aanstaande. De volgende dividendherzieningsdatum voor de cumulatief preferente aandelen is 1 januari 2019.

Het uitstaande kapitaal vanuit deze cumulatief preferente financieringsaandelen bedraagt op dit moment € 66 mln. Vanuit ons streven naar een verdere optimalisatie van de vermogensstructuur is Heijmans voornemens het uitstaande bedrag op deze aandelen terug te brengen met circa 40%. Dit zal de komende jaren gebeuren op dusdanige wijze dat de solide vermogenspositie niet materieel wordt aangetast.