Contract PPS huisvesting RIVM/CBG ondertekend

18 juli 2014

Het consortium StruktonHurksHeijmans en het Rijksvastgoedbedrijf hebben voor het project PPS Nieuwe Huisvesting RIVM en CBG het contract ondertekend. De opdracht omvat zowel het ontwerp, nieuwbouw, onderhoud, financiering als de exploitatie van de nieuwe huisvesting op het Utrecht Science Park/De Uithof. Het betreft een DBFMO-contract voor een periode van 25 jaar waarbij een netto contante waarde van bijna € 267 miljoen is gemoeid. Strukton en Heijmans zijn ieder voor 37,5 procent betrokken en Hurks voor 25 procent.

Het gaat om nieuwe flexibele, duurzame en energiezuinige huisvesting voor twee kennisinstituten: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Beide instituten zijn onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het bruto vloeroppervlak bedraagt circa 70.000 m2 exclusief parkeren en stalling. Bijzonder aan de huisvesting is dat dit het eerste PPS-project voor een overheidsgebouw in Nederland is dat laboratoria bevat.

RIVM en CBG samen in één gebouw

Zowel het RIVM als het CBG werken voor de gezondheid van mens en dier en een gezonde leefomgeving. Het uitwisselen van kennis met nationale en internationale kennispartners en het uitdragen van deze kennis naar de maatschappij is hierbij belangrijk. De locatie en het ontwerp van het nieuwe gebouw stimuleren deze kennisuitwisseling. De locatie centraal in het land, aan de rand van het Utrecht Science Park, ten oosten van Utrecht, maakt beide organisaties zichtbaarder voor de samenleving.

Gunning op basis van EMVI

Het consortium heeft een integraal voorstel ontwikkeld waarbij kwaliteit voorop staat in alle onderdelen van het project. De hoogste kwaliteit heeft op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) geresulteerd in de beste aanbieding. De uitgangspunten zijn onder meer terug te zien in de ruimtelijkheid van het ontwerp, de functionaliteit van het gebouw en de kwalitatieve dienstverlening. Het pand wordt gebouwd van 2015 tot en met 2018, waarna de exploitatie van 25 jaar start.

Meer informatie: wegtotdewetenschap.nl