Onderhoud hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl voorlopig gegund Dynniq-Heijmans

Eén van de belangrijkste waterwegen van ons land

6 juli 2018

Rijkswaterstaat heeft het onderhoud van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl voor de periode 2019-2023 voorlopig gegund aan de combinatie Heijmans-Dynniq HLD. Het project heeft een contractwaarde van ongeveer € 20 miljoen, waarvan bijna € 15 miljoen voor Heijmans.

De opdracht omvat onder andere het monitoren en inspecteren van drie kanalen en het inspecteren en onderhouden van alle bruggen, sluizen en de bodem van de vaarwegen.

Vlot en veilig voor grotere schepen

De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is 118 kilometer lang en is één van de belangrijkste waterwegen van ons land. Rijkswaterstaat is sinds 2014 eigenaar en beheerder en maakt deze hoofdvaarweg vlot en veilig begaanbaar voor grotere schepen. Zo wordt schaalvergroting mogelijk gemaakt en is de weg vrij voor meer transport over water. De hoofdvaarweg bestaat uit het Prinses Margrietkanaal (Friesland), het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal (Groningen).

Best Value aanpak

De combinatie Heijmans-Dynniq HLD heeft de opdracht voorlopig gegund gekregen op basis van de Best Value-aanpak. Deze aanpak gaat uit van de meeste waarde voor de beste prijs. Van de zes inschrijvingen blonk de combinatie uit in kwaliteit. Rijkswaterstaat verwacht het project eind september definitief te gunnen.

Foto Rijkswaterstaat

Meer weten?