Duurzame renovatie Veiligheidsregio Haaglanden

22 september 2014

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) in Den Haag heeft officieel het BREEAM-NL In Use certificaat ontvangen van de Dutch Green Building Council. Heijmans heeft sinds juli 2013 gewerkt aan de renovatie van de bestaande kantoortoren van VRH, die deze zomer in gebruik is genomen.

Efficiënter gebruik maken van mogelijkheden, dat was één van de achterliggende gedachten van de renovatie van de kantoortoren. In 2012 is het eerste ontwerp gemaakt voor de toren waar Brandweer Haaglanden, Geneeskundige Hulpverlening in de REGIO en Meldkamer Ambulancezorg in Den Haag zijn gehuisvest. Binnen het bouwkundig en installatietechnisch plan heeft het BREEAM-NL In Use keurmerk steeds het uitgangspunt gevormd.

BREEAM-NL-VRH-Heijmans-1200.jpg

Karim Weiss van Heijmans (l) en Wim van Esch van VRH (r) bij de uitreiking van het certificaat

BREEAM In-Use

BREEAM-NL In-Use is een monitoringsinstrument waarmee de duurzaamheidprestatie van een bestaand gebouw kan worden gemonitord. Het instrument beoordeelt de gebouweigenschappen én het beheer en gebruik ervan. Met de indicatieve scores hebben Heijmans en VRH de operationele kosten van het gebouw teruggebracht en de duurzaamheidprestaties verbeterd. 

Grondige metamorfose

Dankzij de nauwe samenwerking tussen VRH en Heijmans konden de nodige maatregelen getroffen worden om overlast tot het minimum te beperken. Zo zijn onder andere boor- en zaagwerkzaamheden buiten kantooruren uitgevoerd en werden steeds twee van de in totaal elf verdiepingen vrijgegeven om de renovatie te realiseren.

Het totale gebouw heeft een grondige metamorfose ondergaan. De entree is vernieuwd, het restaurant en bar zijn volledig vervangen, de koeling is geoptimaliseerd door middel van een nieuwe koelmachine op het dak, maar ook is meer ruimte gecreëerd door een bestaande zijgevel te verplaatsen.

VRH-Heijmans-BREEAM-1200-2.jpg

De zijgevel van het gebouw is circa vijf meter naar voren verplaatst met als doel extra oppervlak te creëren op de begane grond en de eerste verdieping, waar nu de centrale receptie maar ook een koffiecorner te vinden is voor bezoekers. Voor de uitbouw waren de nodige aanpassingen aan de glazen 'lichtstraat' vereist. Deze lichtstraat is in zijn geheel vervangen en verlengd tot aan de zijgevel.

VRH-Heijmans-BREEAM-1200-4.jpg

De lichtstraat is in zijn geheel vervangen en verlengd tot aan de zijgevel.

De renovatiewerkzaamheden zijn gefaseerd aangepakt zodat de dagelijkse werkzaamheden van VRH met een minimale verstoring door konden gaan. In juni is het gerenoveerde gebouw, wat in totaal circa 6.000 m2 bruto vloeroppervlak behelst, in zijn geheel opgeleverd.